Haijai.com


ทุกครั้งที่ป่วยจะต้องมีการชั่งน้ำหนักตัว


 
เปิดอ่าน 5324

Q : ทุกครั้งที่ป่วยแล้วต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา จะต้องมีการชั่งน้ำหนักตัว อยากทราบว่าน้ำหนักตัวของแต่ละคนมีผลต่อจำนวนยาที่รับประทานเข้าไปหรือไม่ค่ะ

 

 

A : น้ำหนักตัวที่แตกต่างของแต่ละคนมีผลต่อจำนวนยา(ขนาดยา)ที่ได้รับค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากน้ำหนักตัวแสดงถึงปริมาตรเลือดและมวลรวมของเนื้อเยื่อของร่างกายที่ยาจะต้องกระจายตัวเข้าไป  โดยยาจะออกฤทธิ์ได้เมื่อมีระดับยาหรือความเข้มข้นของยาในร่างกายที่เหมาะสม ดังนั้นคนที่ตัวใหญ่ หรือมีน้ำหนักมากกว่า จึงมักต้องทานยาในขนาดที่สูงกว่าคนที่ตัวเล็กหรือมีน้ำหนักน้อยกว่า ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาด้วยยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ซึ่งมีน้ำหนักตัว ส่วนสูง และพื้นที่ผิวของร่างกายน้อยกว่าผู้ใหญ่  อีกทั้งไต ตับ และระบบเอนไซม์ที่จำเป็นต่อกระบวนการขจัดยาของเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ทำให้ขจัดยาได้ไม่ดี ฉะนั้นการใช้ยาในเด็กจึงต้องมีความระมัดระวังมาก และต้องให้ยาโดยคำนวนตามน้ำหนักตัวเสมอ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเฉพาะรายไป

 

 

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH

(Some images used under license from Shutterstock.com.)