Haijai.com


พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 6-9 ปี


 
เปิดอ่าน 10260

Physical Development พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว

 

 

การพูดจาฉะฉาน ถามไป ตอบมา แบบไม่ต้องใช้ความคิดนาน เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กยุคปัจจุบันนี้คะ นั่นอาจเป็นเพราะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และการได้รับแบบอย่างที่ดีจากพ่อแม่ และการสอนสั่งที่ดีจากคุณครูที่โรงเรียน จึงทำให้เด็กเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาในช่วงชีวิตที่ต้องออกไปเรียนรู้อยู่กับสังคมภายนอกบ้าน จึงทำให้เด็กคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น  เด็กที่อยู่ในระดับปฐมวัยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และคุณครู ต้องให้ความใส่ใจ และเข้าใจพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กด้วย เพื่อที่เด็กจะได้มีพัฒนาการที่เติบโตอย่างสมวัย และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นต่อไปในอนาคต

 

 

การเจริญเติบโตของร่างกาย

 

ร่างกายของคนเรา มีการเจริญเติบโตจากวัยทารกไปสู่วัยเด็ก จากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่น จากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่  และจากวัยผู้ใหญ่ก็ไปสู่วัยชรา ซึ่งเราก็เหมือนจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ที่อาจจะต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือทำอะไรให้ในบางเรื่อง  ซึ่งในแต่ละวัยขนาดของร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป การเจริญเติบโตทางร่างกายสามารถสังเกตได้ดังนี้

 

 

 น้ำหนัก ส่วนสูง

 

 

 ใบหน้าที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นจนโตเต็มที่ (ความชัดเจน หรือความเหมือนพ่อ แม่)

 

 

 ความยาวของเส้นรอบวงศีรษะ (ขนาดศีรษะ)

 

 

 ความยาวของลำตัว

 

 

 ความยาวของช่วงแขนเมื่อกางเต็มที่

 

 

 ความยาวของเส้นรอบอก

 

 

 การขึ้นของฟันนม และฟันแท้

 

 

ตารางน้ำหนักและส่วนสูง

 

อายุ
(ปี)

เด็กหญิง

เด็กชาย

น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

ส่วนสูง
(เซนติเมตร)

น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

ส่วนสูง
(เซนติเมตร)

4

16

100

16

100

5

18

106

18

106

6

20

112

20

112

7

22

118

22

118

8

24

124

24

124

9

27

130

27

130

10

32

138

30

136

11

38

148

33

142

12

45

158

36

148

 

 

พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยเด็ก 6 – 9 ปี

 

ด้านร่างกาย มีความคล่องแคล่วว่องไว ชอบเล่น ไม่เคยอยู่นิ่ง

 

 

ด้านอารมณ์ อ่อนไหวง่ายต่อการติเตียน และการเยาะเย้ย ชอบการชมเชยจากพ่อแม่ คุณครู

 

 

ด้านสังคม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ไม่มีการยืดหยุ่น ทุกสิ่งเป็นจริงเป็นจัง

 

 

ด้านสติปัญญา มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ชอบพูดมากกว่าเขียน กระบวนการคิดขึ้นอยู่กับการรับรู้ตามที่เห็น

 

 

รู้จักลูก รู้จักพัฒนาการที่สมวัย

 

 เมื่อเด็กอายุได้ 6 ปี เด็กวัยนี้สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งของได้ เช่น ความแตกต่างของลวดลายต่างๆ เข้าใจความหมายของด้านหน้า ด้านหลัง ข้างบน และข้างล่าง เด็กวัยนี้ยังคิดถึงแต่เรื่องปัจจุบัน  ระยะของความสนใจจะสั้น สนใจการกระทำกิจกรรมต่างๆ  เด็กจะกระตือรือร้นทำงานที่ตัวเองสนใจ แต่เมื่อหมดความสนใจก็จะเลิกทำทันที โดยที่บางครั้งงานที่ทำอยู่นั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์

 

 

 เมื่อเด็กอายุได้ 7 ปี เด็กวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็น สามารถจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ มีความสนใจอยากที่จะทำสิ่งต่างๆ และจะพยายามทำให้สำเร็จ รู้จักชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ ระยะความสนใจยังสั้น จะสนใจสิ่งต่างๆ ทีละอย่าง

 

 

 เมื่อเด็กอายุได้ 8 ปี เด็กวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็น เด็กจะมีความสนใจและสักถามในเรื่องที่อยากรู้มากขึ้น ชอบทำอะไรใหม่ๆ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ระยะของความสนใจจะนานขึ้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ สามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆ มีความสนใจในการเล่นต่างๆ เด็กวัยนี้จะสนใจ วาดรูปภาพ ดูการ์ตูน เป็นต้น

 

 

 เมื่อเด็กอายุได้ 9 ปี เด็กวัยนี้เป็นวัยที่รู้จักใช้เหตุผล  มีความรู้ในด้านภาษา และความรู้รอบตัวในหลายชอบสังเกตสิ่งรอบๆ ตัว ที่เกิดขึ้น ในวัยนี้ต้องการความเป็นอิสระ  ชอบเลียนท่าทาง หรือการกระทำของคนที่ชื่นชอบ

 

 

พัฒนาการทางด้านกายภาพของเด็กวัย 6 ขวบขึ้นไป ยังมีอีกหลายเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความเข้าใจกัน ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้กันต่อในฉบับหน้าคะ

 

 

ประโยคเด็ดชวนคิด

 

คำชม หรือ การใช้คำพูดในเชิงบวก ช่วยสร้างทัศนคติด้านบวกให้กับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความภูมิใจในตัวเอง เมื่อเขาเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตด้วยการมองเห็นด้านดีของตัวเอง แน่นอนว่า ย่อมส่งผลให้เขาเรียนรู้ที่จะมองผู้อื่นในด้านดี มองโลกในด้านดี มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุข

 

 

แพทย์หญิง จิตรา วงศ์บุญสิน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)