Haijai.com


พัฒนาการร่างกายการเคลื่อนไหวเข้าสู่ปีที่ 5


 
เปิดอ่าน 2000

Physical Development พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวที่เติบโต ร่าเริงสมวัย

 

 

 

การจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กเมื่อย่างเข้าสู่ปีที่ 5  พัฒนาการด้านร่างกายจะพัฒนาอย่างเต็มที่จากการได้รับการส่งเสริมทักษะด้านร่างกายอย่างสม่ำเสมอ และหากได้รับการส่งเสริมตั้งแต่เมื่อเด็กอายุ 2 ปีเป็นต้นไป จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และหากเด็กได้รับกิจกรรม เช่น

 

 

 การได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ไม่เร่งรัด ได้ค้นหา ทดลองสิ่งใหม่ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กเอง

 

 

 พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ชี้แนวทาง เทคนิคต่างๆ ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการเรียนรู้

 

 

 ได้สัมผัส ทดลองสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ จนสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่สนใจด้วยตนเอง และมีความถนัดในสิ่งที่ตนเองสนใจ ชอบ จดจ่อรอคอยที่จะได้ทำกิจกรรมอีก รวมถึงกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เช่น งานศิลปะ งานประดิษฐ์  กีฬาที่ชื่นชอบ ดนตรี เป็นต้น

 

 

พื้นฐานที่จำเป็น  คือ

 

การเคลื่อนไหว และพื้นที่

 

 การที่เด็กเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจ การจิตนาการ และความรู้สึกปลอดภัย

 

 

 การที่เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้เองอย่างมั่นใจและการสัมพันธ์กันของร่างกายทุกส่วน

 

 

 การที่เด็กได้เดินทาง เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว การเดิน การปีนป่าย วิ่ง คลาน และการทรงตัวได้เป็นอย่างดี

 

 

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์

 

เข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทำได้ สามารถใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เช่น กรรไกรตัดกระดาษ ใช้ผ้าเช็ดโต๊ะ ใช้ที่เหลาดินสอ

 

 

ความสำคัญของการเคลื่อนไหว

 

เด็กวัย 5 ปี จำเป็นต้องได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง หากเด็กถูกจัดให้อยูในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยให้ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ เช่น ถูกสั่งให้นั่งแป๊ปเดียว (แต่ในความคิดของเด็กวัยนี้ มันเป็นเวลาที่นานมาก)  และบ่อยๆ มีผลส่งให้เด็กไม่มีความสุข และส่งผลต่อการเรียนรู้  ถึงแม้เด็กจะนั่งอยู่กับที่หากถูกบังคับ แต่สมองน้อยๆ นี้กลับโลดแล่นไปยังสิ่งที่สนใจใคร่รู้นั่นเอง

 

 

ทักษะด้านร่างกายของเด็กวัย 5 ปี

 

หากเด็กวัยนี้ได้รับการฝึกฝนและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม เด็กจะค่อยๆ  ฝึกฝน พัฒนาทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานต่อไปในกิจกรรมที่เพิ่มทักษะเมื่ออายุมากขึ้น เช่น เด็กที่ได้รับการฝึกฝน อย่างการเล่นเทควันโด ก็สามารถผ่านระดับต่างๆ เมื่อเติบโตขึ้นตามลำดับ หรือการได้หัดเลี้ยงลูกบอล จนสามารถมีทักษะ วิ่งที่ความเร็ว และชะลอจนสามารถประคองลูกบอลได้ดี และสามารถเข้าสู่สนามจริงที่ต้องใช้ทักษะหลากหลายในการเข้าสู่เกมจริงกับเพื่อนร่วมทีมได้ในที่สุด เด็กต้องการการสนับสนุน ให้กำลังใจ พร้อมเทคนิคต่างๆ และแม้ในยามหากรู้สึกท้อถอยก็เป็นได้ ทักษะด้านร่างกายจะต้องได้รับการฝึกฝน การได้โอกาสที่เหมาะสม และถูกเวลาเป็นส่งนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 เด็กวัยนี้สามารถ วิ่ง ปีนป่าย กระโดด และทรงตัวได้อย่างมั่นใจ เด็กแต่ละคนมีความมั่นใจในกิจกรรมที่แตกต่างกัน เด็กบางคนอาจชอบปีนป่าย ในขณะที่เด็กบางคน หรือเด็กผู้หญิงอาจคิดว่า การปีนป่ายเป็นกิจกรรมของเด็กผู้ชายก็เป็นได้

 

 

 เด็กบางคนอาจไม่เริ่มทำกิจกรรมใดๆ อย่างทันที อาจต้องการดูเพื่อนคนอื่นทำกิจกรรมก่อน จนเกิดความมั่นใจค่อยเริ่มกิจกรรมตาม

 

 

 ในการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวของเด็กวัยใกล้เคียงกันในสนามเด็กเล่น  อาจก่อให้เกิดความิดพลาด วิ่งชนกัน หรือ กระโดดข้ามผิด เนื่องด้วยการคาดคะเน ที่อาจยังไม่ชัดเจน จนเกิดอุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้ การมีผู้ดูแลคอยดูห่างๆ จะสามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดส่งที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที

 

 

 เด็กวัย 5 ปี ได้สะสมประสบการณ์และความมั่นใจในการทรงตัวสามารถควบคุมและเล่นจักรยานจาก 3 ล้อเป็น 2 ได้ในที่สุด และสามารถควบคุมและขับไปได้ในระยะใกล้ขึ้นและนานขึ้น เด็กบางคนอาจต้องการการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

 

 

 เด็กบางคนอาจพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่ยากขึ้น เช่น การกระโดดข้าม โดยใช้ขาข้างเดียว การวิ่งซิกแซก การวิ่งเร็ว จนผู้อื่นตามไม่ทัน

 

 

สำหรับเด็กที่ถูกเลี้ยงดูในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกาย อาจไม่สามารถทำกิจกรรมบ้างกิจกรรมได้ดี เช่น เด็กบางคนอาจไม่สามารถขี่จักรยาน 2 ล้อได้เนื่องจากไม่เคยได้รับการส่งเสริม หรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย และความมั่นใจที่จะทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)