Haijai.com


ช่วงวัยของการเรียนรู้ในเด็กอายุ 3-4 ขวบ


 
เปิดอ่าน 2220

Physical Development พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัยช่างเรียนรู้

 

 

การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวนำไปสู่ความสามารถ และเป็นการวางพื้นฐานที่จำเป็นในการทำกิจกรรมต่างๆ ในกิจวัตรประจำวันเมื่อเด็กเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องช่วยพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเรียนรู้ที่มากขึ้น และยากขึ้นในบางเรื่อง  การเตรียมพื้นฐานความพร้อมให้กับเด็ก พ่อแม่จะต้องคำนึงถึงความสามารถของเด็กในแต่ละวัยด้วย การศึกษาในพื้นฐานการให้ความชำนาญกับเด็กที่ตรงตามวัย จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ในทักษะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และก็สามารถทำได้ดีในช่วงพัฒนาการนั้นๆ

 

 

พัฒนาการที่สำคัญของเด็กวัย 3 ขวบ ถือเป็นวัยที่เริ่มมีพัฒนาการทางความรู้ ความคิด และพัฒนาการทางร่างกายที่ชัดเจนมากขึ้น เด็กจะเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ รอบตัวได้อย่างเข้าใจมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีของเด็กจะส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย ที่จะทำงานประสานสอดคล้องไปกับสิ่งที่สมองสั่งการให้ทำ ให้คิด ให้พูด ในเรื่องที่เด็กสงสัย อยากรู้ อยากทำ พ่อแม่จึงเป็นตัวช่วยหลักในการให้ความกระจ่างกับเด็กในเรื่องที่เด็กสงสัย และอยากได้คำตอบ  มาดูกันว่าเด็กในวัย 3 ขวบ พวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง

 

 

 การพัฒนาด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันอย่างดีทำให้เด็กสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และการช่วยเหลือตนเองได้ หากทักษะการเคลื่อนไหวไม่ได้ถูกพัฒนาเด็กๆ อาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น และพลาดโอกาสในการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ใหม่ได้ ความต้องการทักษะบางอย่างอาจเป็นเรื่องปกติหากเด็กทำไม่ได้ เช่น การหยิบเข็มเล่มเล็ก ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แต่ถ้าหากเด็กวัย 5-7 ขวบไม่สามารถขี่จักรยาย 2 ล้อ หรือไม่สามารถปีนที่กีดขวางเตี้ยๆ ได้ หรือการปาลูกบอลผ่านห่วง เนื่องจากขาดการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่จำเป็นเมื่ออยู่ในวัย 2 – 4 ปี

 

 

 การจัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหว มีความสำคัญควบคู่กับการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ การพัฒนาสมองในช่วงวัยเด็ก การที่เด็กตัวเล็กๆ ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ผ่านกิจกรรมที่ได้เลือกด้วยตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การได้มีประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจ ทำให้เด็กสะสมประสบการณ์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สื่งใหม่ๆ ที่เข้ามาในชีวิต เช่น เด็กวัย 3 ขวบที่สามารถช่วยเหลือตนเอง ในการสวม ใส่ ถอดเสื้อ ใส่และถอดรองเท้าได้ด้วยจนเอง สามารถควบคุมกิจวัตรประจำวัน สามารถโลดแล่นไปสู่กิจกรรมที่รออยู่ข้างหน้าด้วยตนเอง หากเปรียบกับเด็กที่ต้องร้องไห้รอให้ผู้ใหญ่มาช่วยเหลือในขณะที่เพื่อนๆ ออกไปเล่นกันหมดแล้ว

 

 

ช่วงวัยของการเรียนรู้ในเด็กอายุ 3-4 ขวบ จำเป็นจะต้องเสริมสร้างประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง เพราะจะทำให้เด็กสามารถที่จะสั่งสมความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง พร้อมกับพูดกับตนเองได้ว่า “เราทำสำเร็จแล้ว”

(Some images used under license from Shutterstock.com.)