Haijai.com


กรรมพันธุ์กำหนดความสุขของคนเรา


 
เปิดอ่าน 1837

กรรมพันธุ์กำหนดความสุขของคนเรา

 

 

จากการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก สก็อตแลนด์ และสถาบันการวิจัยทางการแพทย์ในควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย ศึกษาและติดตามผลฝาแฝด 900 คู่  แนวคิดในการศึกษาจากคู่ฝาแฝดคือ เนื่องจากฝาแฝดคู่เหมือนที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ขณะที่ฝาแฝดที่ปฏิสนธิจากไข่มากกว่า 1 ใบไม่ได้เป็นแบบนั้น ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเปรียบเทียบผลลัพธ์จากสองกลุ่มนี้ เพื่อนำมาคำนวณหาอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อความสุข  ในกรณีนี้ นักวิจัยศึกษากลุ่มคนที่แนวโน้มเป็นคนสบายๆ ไร้กังวล ชอบสังสรรค์ และรอบคอบ โดยบุคลิกทั้งสามแบบนี้ถูกงานวิจัยของสถาบันอื่นนำไปเชื่อมโยงกับความสุขหรือภาวะที่เป็นสุข ความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ได้จากแฝดเหมือนและแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบบ่งชี้ว่า บุคลิกลักษณะเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางพันธุกรรมถึง 50%  และแม้ความสุขเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกมากมาย แต่จากการศึกษาวิจัยพบองค์ประกอบของความสุขที่ถ่ายทอดมาทางสายเลือด ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยโครงสร้างพันธุกรรมของบุคลิกภาพ ปัจจุบัน ศาสตร์ความสุขกำลังเป็นที่สนใจมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องการรู้ลึกเกี่ยวกับภาวะที่เป็นสุขด้านอารมณ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)