Haijai.com


ยิ่งพ่อใกล้ชิดลูกยิ่งเป็นเด็กดีและเรียนเก่ง


 
เปิดอ่าน 2220

ยิ่งพ่อใกล้ชิดลูกยิ่งเป็นเด็กดีและเรียนเก่ง

 

 

ดร.แอนนา ซาร์คาดี จากมหาวิทยาลัยอัปซาลา สวีเดน เผยการวิเคราะห์รายงานที่จัดทำขึ้นตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมาว่าโดยรวมแล้วเด็กจะได้ประโยชน์หากได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อหรือผู้ที่มีบทบาทเสมือนเป็นพ่อ โดยเด็กเหล่านี้มีแนวโน้มต่ำที่จะสูบบุหรี่ จะเป็นเด็กเรียนดี สามารถสร้างมิตรภาพกับเพื่อนทั้งสองเพศ โดยเด็กที่มีพ่อแม่พร้อมหน้ามีปัญหาพฤติกรรมน้อยกว่าเด็กที่อยู่กับแม่ตามลำพัง

 

 

นอกจากนั้น การที่สนิทสนมกับทั้งพ่อและแม่ ยังทำให้เด็กผู้ชายมีปัญหาพฤติกรรมน้อยลง เช่นเดียวกับที่เด็กผู้หญิงมีปัญหาด้านจิตใจน้อยลง ขณะที่ระดับสติปัญญา การรู้จักใช้เหตุผล และทักษะด้านภาษาก้าวหน้ากว่า และเด็กที่อยู่กับพ่อแม่พร้อมหน้าพร้อมตาจะมีปัญหาพฤติกรรมน้อยกว่าเด็กที่มีแม่เพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเพราะพ่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกมากขึ้น หรือแม่สามารถเลี้ยงดูอบรมลูกได้ดีขึ้นเพราะได้รับการสนับสนุนจากสามีกันแน่ ซึ่งนอร์แมน เวลส์ จากแฟมิลี แอนด์ ยูท คอนเซิร์น องค์กรการกุศลของอังกฤษ ขานรับว่างานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า พ่อไม่ใช่ตัวเลือกพิเศษ แต่พ่อและแม่ต่างเติมเต็มให้กันในบทบาทของการดูแลครอบครัว

(Some images used under license from Shutterstock.com.)