Haijai.com


ระวัง ภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดในเด็กเล็ก


 
เปิดอ่าน 2830

ระวัง ภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดในเด็กเล็ก

 

 

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บกับเด็กตัวเล็กๆ นั้นมักเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ไม่แข็งแรงพอ อีกทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบกายลูกก็เป็นตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคในเด็กเล็กได้ โดยเฉพาะภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่ง นพ.ปานเทพ อุดมศักดิ์ กุมารแพทย์ ได้อธิบายให้คลายความสงสัย เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักและรู้ทัน เพื่อระวังสุขภาพลูกน้อยไว้ให้ห่างไกลจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

 

 

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เกิดจากการมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกาย เมื่อเกิดการติดเชื้อ และเชื้อโรคลุกลามเข้าสู่กกระแสเลือด รวมทั้งอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ก่อให้เกิดการตอบสนองต่อการติดเชื้อ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเล็กอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรง ตัวอย่างเช่น เชื้อนิวโมคอคคัส เป็นต้น

 

 

เชื้อนิวโมคอคคัส สามารถทำให้เกิดโรคได้ 3 ระบบ ระบบแรก คือ การติดเชื้อที่รุนแรงและแพร่กระจาย หรือเรียกว่า กลุ่ม ไอ พี ดี ได้แก่ การติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ระบบที่สอง คือ การติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น หูอักเสบ ไซนัสอักเสบ และกลุ่มสุดท้าย คือ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ ปอดบวม

 

 

โรค ไอ พี ดี คือ โรคติดเชื้อนิวโมคคอคคัสชนิดรุนแรงและแพร่กระจาย ประกอบด้วยกลุ่มโรครุนแรง คือ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในเด็กเล็กที่มีภูมิต้านทานไม่สมบูรณ์ มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย และมีความรุนแรงของอาการที่มากกว่าผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่อาการเบื้องต้นของเด็กที่ติดเชื้อ จะไม่เฉพาะเจาะจง ลักษณะอาจคล้ายป่วยเป็นไขหวัดธรรมดา ดังนั้น พ่อแม่ควรสังเกตว่า ลูกมีไข้สูง ซึม ร้องกวน กระสับกระส่ายหรือไม่ หรือสังเกตการณ์ดูดนม และการทานอาหารได้น้อยลง ถ้าหากเกิดอาการดังกล่าว ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ เพื่อวินิจฉัยให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง

 

 

ในเด็กเล็กๆ ร่างกายยังไม่สมบูรณ์ แข็งแรงพอ เมื่อไหร่ก็ตามทีที่มีลักษณะดังกล่าว คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรง หากให้การรักษาไม่ทันท่วงที หรือให้การรักษาที่ไม่เหมาะสม ก็อาจส่งผลให้ลูกน้อยพิการหรือเสียชีวิตตามมาในที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันพบเชื้อนิวโมคอคคัสที่ดื้อยามากขึ้น ทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากและใช้เวลานานขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

 

 

โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสป้องกันได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้จากกุมารแพทย์

 

 

นพ.ปานเทพ อุดมศักดิ์

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)