Haijai.com


เตือนเนื้อหมูไม่สุกพอ เสี่ยงโรคไข้หูดับ


 
เปิดอ่าน 3004

เตือนเนื้อหมูไม่สุกพอ เสี่ยงโรคไข้หูดับ

 

 

กระทรวงสาธารณสุข เตือนหน้าฝนนี้ ระวังเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococus Suis) สาเหตุโรคไข้หูดับ ซึ่งพบในเนื้อหมู ทำให้เกิดอันตรายสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเชื้อนนี้จะติดต่อสู่คนทางบาดแผล รอยขีดข่วน ทางเยื่อบุตา และจากการรับประทานเนื้อหมูทีปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ปิ้งย่างไม่สุก ลาบดิบ จิ้มจุ่มไม่สุก ทำให้เยื่อหุ้มสมองและเยื่อบุหัวใจอักเสบ และประสาทหูทั้งสองข้างอักเสบเสื่อมจนหูหนวก แนะนำให้ปรุงเนื้อหมูให้สุกด้วยความร้อนนานอย่างน้อย 10 นาที หรือจนเนื้อไม่มีสีแดง และถ้ามีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน คอแข็งหูดับ หลังจากรับประทานเนื้อหมูหรือสัมผัสหมูที่ป่วย ควรรีบพบแพทย์ทันที

(Some images used under license from Shutterstock.com.)