Haijai.com


ดูแลสุขภาพช่องปาก ระหว่างการจัดฟัน


 
เปิดอ่าน 4252

ดูแลสุขภาพช่องปาก ระหว่างการจัดฟัน

 

 

การจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น ก่อนที่เราจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ในระหว่างฟันเราต้องดูแลสุขภาพช่องปากของเราอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ

 

 

 หลังติดอุปกรณ์จัดฟัน จะทำความสะอาดช่องปากได้ยากขึ้น มีเศษอาหารติดตามฟันได้ง่าย จึงต้องแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน

 

 

 เลือกใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันพุ

 

 

 รับประทานอาหารที่อ่อน เคี้ยวง่าย

 

 

 หลีกเลี่ยงการกัดหรือเคี้ยวอาหารแข็งๆ เช่น น้ำแข็ง เพราะอาจทำให้อุปกรณ์หลุดได้

 

 

 ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน

 

 

การจัดฟันต้องใช้ระยะเวลานานเป็นปี ดังนั้น จึงต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอทั้งหมดนี้ ก็เพื่อผลลัทธ์และสุขภาพฟันที่ดีของตัวเราเอง

 

 

พญ.ภัสสร วรหาญ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)