Haijai.com


โรคอ้วน ร้ายกว่าสูบบุหรี่


 
เปิดอ่าน 2904

โรคอ้วน ร้ายกว่าสูบบุหรี่

 

 

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ว่าโรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์ได้มากกว่าคนไม่อ้วน แต่ผลงานวิจัยชิ้นใหม่นั้นน่าทึ่งตรงที่ว่าโรคอ้วน ทำให้อายุสั้นกว่าการสูบบุหรี่ งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร PLS Medicine เป็นงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมา ในเรื่องโรคอ้วนว่ามีผลต่ออายุขัยอย่างไร จากการวิจัยพบว่า คนที่อ้วนมากๆ เช่น คนที่สูงปกติแต่มีน้ำหนักมากกว่าปกติถึง 145 กิโลกรัม หรือมากกว่าจะตายก่อนคนที่ไม่อ้วน 6.5-17.7 ปี

 

 

ผลการศึกษานี้มาจากกรวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 20 ฉบับ ที่ทำในประชากรสหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย ซึ่งมีคนอ้วนเพิ่มขึ้นมาก คนในโลกนี้ประมาณ 30% หรือ 2,100 ล้านคนที่อ้วนหรือน้ำหนักเกิน นิยามของความอ้วน จะใช้ค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) ซึ่งคำนวณได้จากการเอาน้ำหนักของคนนั้นเป็นกิโลกรัม หารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง (เช่น 1.60 เมตร คูณด้วย 1.60 = 2.56) ดังนั้น 60 หารด้วย 2.56 เท่ากับ 23.43 ตัวเลขนี้คือ BMI

 

 

น้ำหนักเกิน (Overeeight) คือสภาวะที่มี BMI 25-29 โรคอ้วน (Obese) คือ สภาวะที่มี BMI 30 หรือมากกว่า

 

 

การศึกษานี้ประกอบด้วยผู้ใหญ่ 9,564 คนที่อ้วนมากและคนที่น้ำหนักปกติ 304,011 คน คนที่อ้วนมากมีการตายเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของ BMI เนื่องจากโรคหัวใจ มะเร็ง และเบาหวาน คนที่มี BMI 40-44.9 มีอายุขัยลดลง 6.5 ปี คนมี BMI 45-49.9 มีอายุขัยลดลง 8.9 ปี BMI 50-54.9 ลดลง 9.8 ปี และ BMI 55-59 ลดลง 13.7 ปี ส่วนในกลุ่มคนน้ำหนักปกติที่สูบบุหรี่มีอายุขัยลดลง 8.9 ปี

 

 

ข้อมูลนี้อาจจะไม่ช่วยให้คนอ้วนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ผอมลง แต่อาจจะทำให้สังคมเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมความอ้วน เช่น ลดการโฆษณาอาหารหวานมันเสริมอ้วน อย่างเช่นที่เม็กซิโกที่มีคนอ้วนมากขึ้นๆ ปัจจุบันมีการห้ามโฆษณาอาหารหวานมันในเวลาไพรม์ไทม์ช่วงเช้าและเย็น เอกชนที่สหรัฐอเมริกาเริ่มมีโครงการต่อต้านโรคอ้วน เช่น ที่นิวยอร์คซิตี้มีการกดดันให้ร้านอาหารจานด่วนอย่าง แม็กโดนัลด์ลดส่วนประกอบไขมันในอาหารลง เป็นต้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)