Haijai.com


เบาหวานภัยเงียบของคนทั่วโลก


 
เปิดอ่าน 1655

เบาหวานภัยเงียบของคนทั่วโลก

 

 

Q : ปัจจุบันอายุ 25 ปีค่ะ สมัยเรียนเคยทราบว่า โรคเบาหวานมักเกิดกับคนที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป แต่เมื่อเร็วๆ นี้ มีคนแถวบ้านมาเล่าให้ฟังว่า ลูกชายเขาอายุ 15 ปี เป็นโรคเบาหวาน ทำให้สงสัยว่า โรคเบาหวานสามารถพบได้ในเด็กวัยรุ่นด้วยเหรอคะ

 

 

A : ขณะนี้สถานการณ์โรคเบาหวานถือว่าเข้าขั้นวิกฤติ และเป็นภัยเงียบของคนไทยและคนทั่วโลก ล่าสุดพบว่าทั่วทั้งโลกมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานจำนวน 371 ล้านคน และจำนวนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า ในปี พ.ศ.2573 จะมีผู้ป่วยถึง 552 ล้านคน โดยร้อยละ 80 ของผู้ป่วยอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา

 

 

ในส่วนของประเทศไทย ผลการสำรวจสุขภาพของคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2552 พบคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน 3.5 ล้านคนและเสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ 8,000 คน และในปี พ.ศ.2554 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 21 คนต่อวัน แนวโน้มพบในเด็กมากขึ้น เนื่องจากในขณะนี้เด็กเผชิญความอ้วนรับประทานหวานมากขึ้น หากมมีการควบคุมโรคที่ดีพอ คาดว่าในอีก 8 ปี ข้างหน้าจะพบคนไทยเป็นผู้ป่วยเบาหวานถึง 4.7 ล้านคน เป็นตัวเลขที่น่าตกตะลึงมาก ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1 ใน 3 หรือประมาณ 1.2 ล้านคน ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยมาก่อน และผู้ป่วยบางส่วนรู้ตัวแล้วแต่ไม่ได้รักษา

 

 

ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน เร่งควบคุมป้องกันลดจำนวนคนป่วยลง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไม่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยเน้นการปฏิบัติตัว 3 อ. คือ ควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยาควบคุมอาการ

 

 

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์

นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(Some images used under license from Shutterstock.com.)