Haijai.com


สร้างสมดุลด้วยโพรไบโอติก กินโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยว


 
เปิดอ่าน 3544

สร้างสมดุลด้วยโพรไบโอติก

 

 

Q : การรับประทานโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยว เป็นประจำทุกวันจะทำให้สุขภาพแข็งแรงใช่หรือไม่คะ เพราะอะไร

 

 

A : วิถีการดำรงชีวิตของคนในยุคเร่งรีบ ทำให้จุลินทรีย์ดีที่อาศัยในทางเดินอาหาร ทำหน้าที่ช่วยย่อย ดูดซึมสารอาหาร และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายขาดความสมดุลไป ดังนั้น ความนิยมในเรื่องของการเสริมโพรไบโอดิกให้กับร่างกาย จึงเพิ่มมาขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยส่วนใหญ่จะเลือกรับประทานเป็นโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวตามคำโฆษณา ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ดีนัก เนื่องจากในนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต มีน้ำตาลแฝงปริมาณไม่น้อย ซึ่งเป็นตัวแพรสำคัญในการทำลายสมดุลของลำไส้

 

 

โพรไบโอติกที่ดี ควรพิจารณาจากสายพันธุ์และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ปริมาณการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ตลอดช่วงการเก็บผลิตภัณฑ์ และเมื่อบริโภคผ่านสภาวะกรดและน้ำดีในทางเดินอาหาร ปราศจากส่วนผสมที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น น้ำตาล สีสังเคราะห์ หรือสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ เช่น ยีสต์ ข้าวสาลี หรือผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งสะดวกต่อการรับประทานและเก็บรักษา

 

 

โดยปัจจุบันสายพันธุ์จุลินทรีย์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในบัญชีรายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรอนามัยโลก มีดังนี้

 

 

 แล็กโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส (Lactobacillus acidophilus) บรรเทาอาการท้องผูก แน่นท้อง ปวดท้อง ลำไส้แปรปรวน ทอ้งเสียขณะเดินทาง ลดการอักเสบติดเชื้อ H. Pylori ลดการอักเสบในช่องคลอดจากเชื้อรา

 

 

 แล็กโตบาซิลลัส รามโนซัส (Lactobacillus rhamnosus) ยับยั้งเชื้อ Enterococi ฟื้นฟูสมดุลของลำไส้เล็กจากการได้รับยาปฏิชีวนะ ป้องกันการติดเชื้อในลำไส้

 

 

 บิพิโดแบคทีเรียม บิฟิดัม (Bifidobacterium bifidum) สิ่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของทางเดินอาหาร ป้องกันทอ้งร่วง

 

 

 บิพิโดแบคทีเรียม เบรเว (Bifidobacterium breve) เพิ่มประชากร ไมโครฟลอร่า ไมโครไบโอต้า ระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้ใหญ่ อาการภูมิแพ้

 

 

 บิพิโดแบคทีเรียม ลองกัม (Biffidobacterium longum) ช่วยการทำงานเอนไซม์ในตับ การย่อย การเคลื่อนไหวลำไส้ใหญ่ ลดการอักเสบ เพิ่มความแข็งแรงของเซลล์เยื่อบุผิวของลำไส้ ป้องกันการติดเชื้อ

 

 

 บิพิโดแบคทีเรียม แล็กทิส (Bifidobacterium lactis) ปรับสมดุลในลำไส้ใหญ่ และตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

 

 

แพทย์หญิงอรนุช อรุณทัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)