Haijai.com


ป่วยอีสุกอีใส ห้ามกินแอสไพรินเด็ดขาด


 
เปิดอ่าน 2900

ป่วยอีสุกอีใส ห้ามกินแอสไพรินเด็ดขาด

 

 

รายงานของสำนักระบาดวิทยา เผย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 พบผู้ป่วยอีสุกอีใสเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2556 ถึง 3 เท่าตัว โดยพบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสทั่วประเทศ 63,510 ราย เฉลี่ยวันละประมาณ 350 ราย โดยมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และเกือบร้อยละ 50 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 7-24 ปี พร้อมเตือนผู้ป่วยห้ามรับประทานยาแอสไพริน เพื่อลดไข้เด็ดขาด เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไรย์ ซินโดรม (Reye’s syndrome) ภาวะความผิดปกติของสมองและตับ การรับประทานแอสไพรินขณะเป็นอีสุกอีใส อาจทำให้มีอาการสมองอักเสบร่วมกับตัวเหลือง และเกิดอันตรายร้ายแรงได้ แต่ทั้งนี้สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลแทนได้ หากเป็นอีกสุกอีใสไม่มาก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)