Haijai.com


ลูกสาวอายุ 8 เดือน สังเกตมานานแล้วว่าลูกถนัดซ้าย


 
เปิดอ่าน 3126
 

คำถาม ตอนนี้ดิฉันมีลูกสาวอายุ 8 เดือน สังเกตมานานแล้วว่าลูกถนัดซ้าย คือชอบใช้มือซ้ายตี (มือซ้ายหนักกว่ามือขวามาก) หรือคว้าอะไรเข้าปาก ลูกจะใช้มือซ้ายได้คล่องกว่ามือขวา นี่แสดงว่าลูกดิฉันถนัดซ้ายแล้วหรือเปล่าคะ ดิฉันจะฝึกให้ลูกเปลี่ยนมาใช้มือขวาได้มั้ย มีวิธีไหนบ้างคะ ทุกวันนี้ก็จะฝึกให้ลูกใช้มือขวาเยอะๆ โดยยื่นของให้เขามือขวา ก็รับนะคะ แค่สักพักเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายแทนอยู่ดีค่ะ

 

 

คำตอบ เด็กถนัดซ้ายพบได้ทั่วโลกและพบได้ร้อยละ 20 ฝืนอะไรก็ฝืนได้ แต่ฝืนธรรมชาติจะฝืนได้ยากนะคะ คนถนัดซ้ายมีข้อดีเยอะแยะเพราะเขาจะมีสมองส่วนขวาที่เด่นในเรื่องศิลปะ ดนตรี อารมณ์สุนทรีย์  มีรายละเอียดของชีวิต แต่ก็สามารถเรียนเป็นแพทย์ วิศวกร นักการเมือง นักปรัญชาได้เช่นกัน

 

 

พ่อแม่พยายามหาเหตุผลในการฝืนธรรมชาตินี้ หาว่าคนถนัดซ้ายมีข้อไม่ดีมากมาย  แต่ความจริงแล้วในโลกสมัยใหม่พบว่า การถนัดซ้ายหรือขวาไม่ได้สัมพันธ์กับพัฒนาการและความฉลาด  ดังนั้นในต่างประเทศทั่วโลกจึงไม่สนับสนุนให้ฝืนเด็กให้ใช้มือขวา เพื่อเหตุผลว่าเด็กจะได้เหมือนคนทั่วไป เพราะเขาถือว่าทั้งคนที่ถนัดซ้ายหรือขวาเป็นคนปกติค่ะ

 

 

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)