Haijai.com


อยากสอบถามเรื่องการร้อยไหม คือ


 
เปิดอ่าน 1773

Q : อยากสอบถามเรื่องการร้อยไหมคะ คือ อยากจะยกกระชับใบหน้าให้ดูเด็กลง เรียวได้รูป ดิฉันพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการร้อยไหม ปรากฏว่ามีเรื่องของการใช้ไหม ที่แตกต่างกัน จึงอยากขอคำแนะนำคุณหมอว่าดิฉันควรจะเลือกไหมแบบใด ที่เหมาะสมกับความต้องการ แล้วแต่ละไหมมีความแตกต่างกันอย่างไร คือดิฉันมีปัญหาเรื่องของคางที่เริ่มหย่อนย้อยใบหน้าที่ดูไม่กระชับ รู้สึกหน้าเหี่ยวลงค่ะ จึงอยากแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หายไปด้วยวิธีการ้อยไหมค่ะ

 

 

A : เรื่องของไหม ถ้าจะแยกจริงๆ จะสามารถแยกได้ 2 อย่าง คือ ไหมละลายและไหมไม่ละลาย ตัวไหมละลายเองก็จะแยกออกมาเป็นละลายในระยะสั้น และละลายในระยะยาว ส่วนกลุ่มของไหมที่ไม่ละลาย ก็จะแยกออกเป็นชนิดที่เป็นไหมอย่างเดียว และไหมที่มีองค์ประกอบอื่นเข้ามาแทรก เช่น พวกโลหะหนัก ทอง เงิน ถ้ามองเรื่องข้อดีข้อเสีย ไหมละลายจะเดผลข้างเคียงน้อยไม่เยอะ ใช้ระยะเวลาสั้นในการค่อยๆ ละลายไป แต่ข้อเสียคือบางคนอาจเกิดภาวะแพ้ขึ้นมาได้ นอกจากนี้การเข้ารับการร้อยไหมจากหมอที่ไม่ถนัด ไม่ค่อยมีความชำนาญบางครั้งอาจเกิดการทำให้รูปหน้าผิดรูปหรือติดเชื้อ อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการที่เกิดผิดแนวร้อยของการร้อยไหม ทำให้ผลของการรักษาเปลี่ยนไป สำหรับข้อเสียของไหมที่ไม่ละลายคือ ถ้าเกิดการผิดพลาดคือพลาดแล้วพลาดเลย และในบางคนอาจแพ้สารที่เคลือบไหมหรือวัสดุที่ใช้ทำไหม อย่างเช่น การแพ้ทองโลหะหนักบางชนิด จากคำถามคือต้องการยกกระชับใบหน้าเด็กลง ต้องขอสอบถามคนไข้อายุเท่าไหร่ แต่ถ้าอายุยังน้อยแต่เกิดการย้อย อาจจะย้อยด้วยไขมัน ไม่ใช่ว่าย้อยเพราะอายุ ถ้ากรณีคือต้องทำการละลายไขมันก่อน แล้วค่อยปรับรูปหน้า แต่ถ้าย้อยด้วยเรื่องของอายุที่มากขึ้น กรณีนี้สามารถใช้ไหมได้ทุกประเภท แล้วแต่ความต้องการของคนไข้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องดูว่าไหมที่เขาไปร้อยนั้นเป็นกลุ่มไห โดยหลักหน้าที่ของไหมแล้วไหมมีอยู่ 2 ลักษณะหน้าที่คือ ตัวกระตุ้นคอลลาเจน และปรับรูปหน้า ต้องดูว่าปัญหาหลักของคนไข้คืออะไร ต้องการร้อยไหมเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนหรือเพื่อปรับรูปหน้า ถ้าทำเพื่อยกกระชับก็จะเป็นไหมที่มีรูปร่างแปลกๆ ทั้งไหมคริสตัล ไหมสปริง พวกน้จะอยู่ในกลุ่มยกกระชับปรับรูปหน้า แต่ถ้าต้องการกระตุ้นคอลลาเจน ปรับสภาพผิวหน้า จะใช้ไหมในกลุ่มที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังแทนครับ

 

 

ผส.ดร.นพ.นัฏฐเนศวร์ ลับเลิศลบ

Grazia Clinic

(Some images used under license from Shutterstock.com.)