Haijai.com


สาเหตุใดจึงทำให้เกิดการขาดสารอาหารในเด็ก


 
เปิดอ่าน 2407

Q : เพราะสาเหตุใดจึงทำให้เกิดการขาดสารอาหารในเด็กได้คะ

 

 

A : สาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดอาหารในเด็กสามารถแยกออกได้ง่าย คือ ไม่มีกิน ตามที่เราเห็นเด็กๆ ที่อยู่ในบริเวณที่มีสงครามกลางเมืองและประสบภัยธรรมชาติ มีกินแต่มีปัญหา

 

 

1.ไม่ได้รับอาหารที่ต้องได้รับตามอายุ หรือได้รับอาหารแบบไม่สมดุล

 

 

 ทารกแรกที่เกิดมาครบกำหนดหรือเกินกำหนด แต่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากว่าทารกปกติมาก เห็นได้ว่าตัวเหี่ยว บ่งบอกว่าขาดอาหารมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เนื่องจากมีปัญหาการได้รับอาหารมาทางสายสะดือน้อยทารกเหล่านี้จะมีน้ำหนักตัวขึ้นช้า ตัวเล็ก

 

 

 ทารกเกิดมาปกติต้องกินนมแม่ซึ่งเมื่อลูกดูดนมแม่แล้วต่อมน้ำนมจะผลิตน้ำนมออกมาให้ลูก ในสองสามวันแรกน้ำนมยังผลิตออกมาน้อยแล้วจะค่อยเพิ่มขึ้น แม่มีหัวนมบอดน้ำนมออกแต่ลูกดูดไม่ได้ ลูกก็จะได้รับนมแม่ไม่เพียงพอ น้ำหนักตัวลูกไม่ขึ้นหรือลดลง กรณีดังกล่าวแม่ต้องรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่ศูนย์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปล่อยไว้อาจเกิดการขาดน้ำละขาดอาหารได้ อาการแรกที่ปรากฏคือตัวเหลือง

 

 

 ทารกกินนมแล้วอาเจียนเกือบทุกมื้อ นมลงไปในลำไส้ได้น้อย ได้พลังงานไม่พอ น้ำนักไม่ขึ้นหรือลดลง แสดงว่าเริ่มขาดอาหาร

 

 

 เด็กที่กินอาหารไม่สมดุลเช่น ชอบกินอาหารสหวาน กินแต่นมไม่กินอาหารตามวัย ดูภายนอกดูอ้วนตุ่ยนุ้ย อาจมีภาวะขาดสารอาหารเช่นธาตุเหล็ก นับว่าขาดสารอาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กได้

 

 

2.กินอาหารแล้วย่อยไม่ได้ ดูดซึมไม่ได้และมีการสูญเสียไปทางอุจจาระ พบได้ในเด็กที่มีโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง มีการดูดซึมบกพร่อง มีพยาธิลำไส้ มีภาวะฮอร์โมนผิดปกติ ฯลฯ ล้วนทำให้มีการสูญเสียอาหารที่กินไปทางอุจจาระ ส่งผลให้ได้รับพลังงานไม่พอ-ขาดอาหาร

 

 

3.มีการใช้พลังงานมากเกิน ต้องเอาพลังงานที่สะสมมาเผาผลาญ เช่น โรคติดเชื้อเรื้อรัง มีไข้ต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ มีฮอร์โมนบางชนิดมากกว่าปกติ เช่น ธัยรอยด์ฮอร์โมนสูง

 

 

ดร.วันดี วราวิทย์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)