Haijai.com


ทักษะการเคลื่อนไหวผ่านการเล่นของเด็กวัย 3 ปี


 
เปิดอ่าน 2701

ทักษะการเคลื่อนไหวผ่านการเล่นของเด็กวัย 3 ปี

 

 

เด็กวัยนี้ควรที่จะต้องสร้างประสบการณ์ทักษะการเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็กมั่นใจต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเองผ่านประสบการณ์การฝึกฝน การใช้อุปกรณ์ และการสนับสนุนของผู้ใหญ่ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนได้อย่างเต็มที่  แต่พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่รอบข้างเด็กจะต้องไม่เข้มงวด หรือกดดันเคร่งครัดกับเด็กมากจนเกินไป ควรหลีกเลี่ยงการกระทำต่อเด็กที่นำไปสู่ภาวะความกดดัน จากคำพูดที่ว่า “ระวัง  เดี๋ยวตกนะลูก”,  “อย่า”  เป็นต้น

 

 

เด็กๆ ต้องการพื้นที่ในการเล่น การส่งเสริมบรรยากาศที่ไม่รีบเร่งเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และยังสร้างความมั่นใจต่อการเคลื่อนไหวของแขน ขา การก้าวเดิน กระโดดสั้นๆ จนเกิดความคล่องตัว เคยชินอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องจับ เกาะที่ยึดแต่อย่างใด

 

 

การเล่นที่ส่งเสริมประสาทสัมผัสทั้ง 5 การได้เห็น สัมผัส กลิ่น เสียง และรส ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านธรรมชาติ  เช่น การเล่นสืบค้นสิ่งของ การเรียนรู้ดอกไม้หลากหลายชนิดผ่านการสังเกต  สี  กลิ่นผ่านการดม การสัมผัสจับดอกไม้หลากหลายชนิด เป็นต้น

 

 

ปลอดภัยไว้ก่อน

 

นอกจากอุปกรณ์ที่เหมาะสม บรรยากาศที่เอื้ออำนวยแล้ว การจัด สิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการเคลื่อนไหว พัฒนาการของเด็กวัย 3 ปีเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เช่น การที่เด็กวัย 3 ปี เล่นแบบที่ต้องใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวกับเด็กที่มีอายุมากกว่า อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากพัฒนาการด้านร่างกายที่แตกต่างกัน อัตราการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน เช่น การวิ่งแข่ง การกระโดด  ความทนทานต่อการเสียดสี การกระแทกที่ต่างกัน ตัวอย่างการเล่นเตะลูกบอลของเด็กต่างๆ วัย เป็นต้น

 

 

เนื่องจากการเล่นที่ไม่สมดุลกับขนาดของร่างกาย หรือช่วงพัฒนาการของเด็ก อาจนำเด็กไปสู่อันตราย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ เช่น หากเด็กอายุ 3 ขวบ เล่นปีนป่าย กับพี่ๆ ที่อายุโตกว่า  ข้อแตกต่างคือ กำลังแขน ขา ที่จะใช้ปีนขึ้นไปจะมีแรงที่ไม่เท่ากัน ทำให้ระหว่างเล่นอยู่นั้น เด็กอายุ 3 ขวบ อาจพลัดตกลงมาได้ (เล่นในสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นปีนป่ายที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน)  จึงเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ รวมถึงคุณครู และผู้ใหญ่รอบข้างเด็ก จะต้องจัดหาพื้นที่ในการเล่น และอุปกรณ์ ของเล่น ให้เหมาะกับอายุของเด็ก รวมทั้งการเล่นของเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กอายุต่างๆ กัน จะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ห่างด้วย ทั้งนี้หากเกอดอุบัติเหตุขึ้น จะได้เข้าช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงทีคะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)