Haijai.com


กิจกรรมเล่นสนุกที่มีการสอดแทรกไว้ด้วยสารประโยชน์


 
เปิดอ่าน 2066

ปิด ปิด ปิด

 

 

“กิจกรรมเล่นสนุกที่มีการสอดแทรกไว้ด้วยสารประโยชน์ จะทำให้เด็กๆ ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการฝึกประสบการณ์ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ คุณพ่อคุณแม่สามารถนำเรื่องใกล้ตัวลูก หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นำมาปรับประยุกต์เล่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ”

 

 

รู้หรือไม่ว่าภายในห้องครัว ยังมีของเล่นที่ลูกสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมาย เช่น กล่องพลาสติก แก้วพลาสติก ถ้วยกระเบื้อง ขวดพลาสติกที่มีฝาหลายสี หลายขนาด หลายรูปทรง ของเหล่านี้สามารถนำมาจัดกิจกรรมทำให้ลูกเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีได้

 

 

วัตถุประสงค์

 

 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ

 

 

 เพื่อปลูกฝังนิสัยให้รักความเป็นระเบียบ

 

 

สื่อ - อุปกรณ์

 

 กล่องพลาสติกใส่ของหลายสี หลายขนาด(ที่มีอยู่ในครัว) แก้วพลาสติกสัมผัสต่างๆ ถ้วยกระเบื้อง โถกระเบื้อง ขวดพลาสติกที่มีฝา

 

 

 ผ้าเช็ดถ้วยชามที่สะอาด(ขนาดพอดีกับมือลูก) และผ้าปิดตา

 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

 

1.ให้ลูกนำกล่องพลาสติกต่างๆ แก้วพลาสติก ถ้วย ชาม ที่อยู่ในครัว ออกมากองรวมกัน แล้วเปิดฝากล่องแต่ละกล่องออก แล้วช่วยกันล้างทำความสะอาด เมื่อล้างแล้วก็ให้ช่วยกันเช็ดให้แห้ง

 

 

2.พูดคุยสอนเรื่องสี น้ำหนัก ผิวสัมผัส โดยใช้คำถามว่า “ลองดูซิจ๊ะว่าสีของกล่อง และฝามีสีอะไรบ้าง จะขับคู่กันได้รึเปล่า” “ใบนี้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนใบนู้น แต่ก้นลึกกว่านะ” “ใบนี้ก็แข็งกว่าใบนั้น หนูคิดเหมือนแม่ไหมจ๊ะ” “ลูกชอบใบไหนเอ่ย”

 

 

3.ปิดตาลูกด้วยผ้า แล้วให้ลูกพยายามจับคู่ และปิดฝากล่อง และขวดต่างๆ โดยสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ ในครัวที่ล้างเสร็จแล้ว โดยใช้คำพูดว่า “ไหนหนูลองเอาฝามาปิดกับกล่องซิจ๊ะ ลองบอกซิค่ะว่ามีน้ำหนักอย่างไร” “ผิวของสิ่งของที่หนูจับอยู่มีผิวเป็นอย่างไร”

 

 

4.เริ่มต้นใหม่ด้วยการทำแบบเดิม แต่ให้เด็กจับคู่ปิดฝาภาชนะอีกครั้ง คราวนี้จับเวลาด้วยว่าทำได้กี่ใบในเวลาที่กำหนด

 

 

5.เสร็จแล้วก็ให้ลูกเลือกใบที่ลูกชอบมากที่สุด นำมาใส่ขนม หรือของเล่นที่ลูกชอบ

 

 

ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กที่มั่นคงแข็งแรงขึ้น และรู้จักรูปทรง รูปร่างที่แตกต่างกัน

 

 

คู่มืออายตยะ 6 ในเด็กปฐมวัย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)