Haijai.com


คนมีลูกสุขมากกว่าจริงหรือ


 
เปิดอ่าน 4275

คนมีลูกสุขมากกว่าจริงหรือ

 

 

หลายคนแต่งงานแล้ว อยากมีลูกแต่ไม่มีสักที จึงมีความทุกข์ใจ เพราะเขาคิดว่ามีลูกแล้ว จะมีความสุขมากกว่าไม่มีลูก แต่คนมีลูกหลายคนก็คิดในทางตรงกันข้าม เข้าทำนองคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า

 

 

กัลลอพโพลได้ทำการสำรวจความเห็นของคนจำนวน 3 ล้านคนทั่วโลก แบ่งเป็นแบบสำรวจของชาวอเมริกันประมาณ 1.8 ล้านคน จากปี 2008 – 2012 และอีก 1.07 ล้านคน จาก 161 ประเทศระหว่างปี 2006 – 2012 ในการสำรวจมีคำถามว่า ผู้ตอบมีความรู้สึกว่า ชีวิตตัวเองมีความสุขใกล้เคียงกับอุดมคติมากแค่ไหน และถามว่าวันก่อนวันสัมภาษณ์เขามีความรู้สึกอย่างไร คำตอบที่คาดว่าจะตอบคือ มีความสุข เศร้า โกรธ กังวล และเครียด

 

 

คนมีลูกตอบว่า ชีวิตมีความลุ่มๆ ดอนๆ มากกว่าคนไม่มีลูก คนที่มีลูกอยู่ด้วยที่บ้านตอบว่า มีอารมณ์ต่อไปนี้ มากกว่าคนไม่มีลูก คือ ความสุข ความเครียด การยิ้ม และความโกรธ แต่เมื่อนักวิจัยได้นำเอาข้อมูลอื่นมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น การศึกษาสูง รายได้สูง สุขภาพดีกว่า และความเชื่อทางศาสนา พบว่าความพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ ระหว่างคนมีลูกและไม่มีลูกนั้นไม่ต่างกัน

 

 

ผลการสำรวจพบว่าชาวอเมริกันทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อให้ตีค่าความพอใจของชีวิตจาก 0 – 10 จะตีค่าได้ประมาณ 7 โดยผู้ใหญ่ในทุกช่วงอายุที่มีลูกอยู่ด้วยที่บ้าน ตีค่าความพอใจอยู่ที่ประมาณ 6.82 ส่วนคนไม่มีลูกตีค่าอยู่ที่ 6.84 เมื่อพิจารณาเฉพาะคนที่อยู่ในวัยมีลูก (34 – 46 ปี) พบว่าความพึงพอใจอยู่ที่ 6.84 สูงกว่าคนไม่มีลูกเล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ 6.51 เมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจของประเทศอื่น พบว่าได้ข้อมูลแตกต่างออกไป โดยคนมีลูก (อย่างน้อยในคนที่ไม่รวยและไม่อยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ) มีแนวโน้มที่จะมีความพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่น้อยกว่า

 

 

การศึกษานี้กล่าวว่า “ผลการศึกษาจากทั่วโลกทั้ง แอฟริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ตรงกับที่กล่าวไว้ในตำรา คือ คนมีลูกตีค่าความพึงพอใจในชีวิตต่ำกว่า” นอกจากนี้ ในรายงานยังได้ระบุว่า ในประเทศยากจนความสุขส่วนตัว อาจจะมีความสำคัญน้อยกว่าความจำเป็นในชีวิตครอบครัว เช่น การที่ต้องมีแรงงานช่วยทำงานในไร่ เป็นต้น และด้วยความกดดันทางสังคม พ่อแม่และคนรอบข้าง เขาจึงตัดสินใจมีลูกกันแม้ว่า ในใจจริงของเขาเองอาจจะไม่อยากมีลูก

 

 

สิ่งสำคัญที่ได้รับจากงานวิจัยเรื่อนี้นั้นก็คือ ความสามารถในการที่จะตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนเอง คุณควรทำในสิ่งที่คุณต้องการทำ ถ้าคิดว่ามีลูกแล้ว ทำให้มีความสุขก็จงมี แต่ถ้าคิดว่ามีลูกแล้ว จะเป็นทุกข์ สิ่งที่คุณคิดก็อาจจะเป็นจริง ดังนั้นได้เช่นกัน จึงต้องตัดสินใจเลือกให้ดี

(Some images used under license from Shutterstock.com.)