Haijai.com


ลดโลกร้อนด้วยโทรศัพท์มือถือ


 
เปิดอ่าน 2803

ลดโลกร้อนด้วยโทรศัพท์มือถือ

 

 

ใครไม่ใช้โทรศัพท์มือถือยกมือขึ้นค่ะ แต่ก่อนที่จะยกมือก็มองซ้ายมองขวาให้ดีนะคะ ก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้แทบทุกคนหันมาใช้โทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วนะซิค่ะ ทั้งช่วยติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ช่วยสื่อความรู้สึก ช่วยสร้างสังคม หรือขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น มือถือเครื่องเล็กๆ ก็ทำได้ทั้งนั้น โทรศัพท์มือถือจึงเป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ที่ต้องมีติดตัวไว้ใช้กัน แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงพลังงานที่ต้องเสียไปกับการชาร์จแบตเตอรี่ในแต่ละครั้ง แล้วล่ะก็ ตัวเราเองนี่แหละที่มีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะ

 

 

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่ทำให้สิ้นเปลื้องพลังงาน

 

1.ใช้ระยะเวลาในการคุยโทรศัพท์มือถือนานเกินไป อาจจะมีเรื่องมากมายที่เกิดขึ้นกับตัวเราในหนึ่งวัน ที่ต้องการจะเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนหลายเรื่อง ทำให้ใช้ระยะเวลาในการคุยโทรศัพท์นาน ซึ่งการคุยโทรศัพท์นานๆ จะทำให้แบตเตอรี่ที่เพิ่งชาร์จมาเมื่อเช้าหมดลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ

 

 

2.เล่นเกม ฟังเพลง โหลดแอพพลิเคชั่น เล่นแชทแบบทะล่มทะลายจนเกินความจำเป็น ส่งผลให้ปริมาณแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว

 

 

3.ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไม่ยอมถอดปลั๊กที่เสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ออก หรือไม่ก็ดึงแต่โทรศัพท์มือถือออกมาใช้งาน แต่ไม่ถอดสายชาร์จแบตเตอรี่ออกจากที่เสียบปลั๊กไฟ ทำให้สิ้นเปลื้องพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

 

 

4.ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 1 เครื่องต่อหนึ่งคน ทำให้พลังงานที่ต้องเสียไปกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น

 

 

วิธีช่วยลดโลกร้อนด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือ

 

1.ใช้ระยะเวลาในการคุยโทรศัพท์มือถือให้น้อยลง ด้วยการพูดคุยสิ่งที่จำเป็น หรือสิ่งที่ฉุกเฉินเท่านั้น การใช้ระยะเวลาในการคุยโทรศัพท์มือถือที่น้อยลงก็เท่ากับลดการใช้แบตเตอรี่ และลดจำนวนครั้งที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่

 

 

2.ลดระยะเวลาในการเล่นแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือลง เพื่อประหยัดพลังงานในการใช้แบตเตอรี่

 

 

3.เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือจนเต็มแล้ว ให้ถอดปลั๊กออก และไม่ควรถอดแต่โทรศัพท์มือถือออกจากสายชาร์จแบตเตอรี่ โดยที่ยังเสียบปลั๊กของสายชาร์จทิ้งไว้ ควรถอดทั้งสายชาร์จ และโทรศัพท์มือถือออก เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลื้อง

 

 

4.ควรมีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้งานเท่าที่จำเป็น เพราะการใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 1 เครื่องต่อ 1 คน เป็นการเพิ่มการใช้พลังงานที่มากขึ้น

 

 

5.การตั้งค่าความสว่างของหน้าจอโทรศัพท์ให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานที่จะหมดไปกับค่าความสว่างของหน้าจอที่มากจนเกินไป

 

 

การใช้โทรศัพท์มือถือเท่าที่จำเป็นนอกจากจะช่วยให้เราประหยัดเงินค่าไฟในกระเป๋าได้แล้ว ยังเป็นการช่วยโลกประหยัดพลังงาน และช่วยให้อุณหภูมิโลกเย็นลง ช่วยโลก ช่วยตัวเรา ช่วยๆ กันค่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)