Haijai.com


ภัยที่มาพร้อมกับแสงแดด


 
เปิดอ่าน 2200

ภัยที่มาพร้อมกับแสงแดด

 

 

กระทรวงสาธารณสุข เตือน ภัยที่มาพร้อมกับแสงแดด และอากาศร้อน ได้แก่ โรคลมแดด โรคเพลียแดด โรคตะคริวแดด โรคผิวหนังไหม้แดด ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการเหล่านี้ ได้แก่ เด็กทารก เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนอ้วน คนที่ออกกำลังกายโดยใช้แรงมากจนเกินไป คนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง  เป็นต้น โดยเฉพาะคนที่นิยมดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อหวังว่าจะช่วยดับร้อนในตอนกลางวันนั้น แอลกอฮอล์จะทำให้หลอดเลือดใต้ผิวหนังขยายตัว ผนวกกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว จะทำให้สูญเสียน้ำทางเหงื่อและปัสสาวะได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้ร่างกายขาดน้ำ อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น อาจทำให้ช็อกหมดสติได้ ซึ่งวิธีการง่ายๆในการป้องกันภัยจากแสงแดด คือ ดื่มน้ำ 6-8 แก้ว หรือ 2 ลิตรต่อวัน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

 

 

สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)