Haijai.com


จัดกิจกรรมให้กับเด็กมีพัฒนาการช้า


 
เปิดอ่าน 1997

Q:  การจัดกิจกรรมให้กับเด็กมีพัฒนาการช้า อย่างเช่น การพูดช้า การเขียน อ่านช้า ได้เรียนอย่างเท่าเทียมกับเด็กวัยเดียวกัน ควรต้องปฏิบัติอย่างไร

 

 

A : เด็กทุกคนต่างมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเด็กๆ ก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่านเขียนได้ในอนาคต สำหรับเด็กๆ ที่มีพัฒนาการช้า ต่างก็ต้องการการกระตุ้นพัฒนาการและกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับเด็กคนอื่นๆ เพียงแต่ต้องเป็นการสอนอย่างช้าๆ และให้ทำซ้ำบ่อยๆ และอย่าลืมว่าเด็กๆทุกคนต่างก็ชอบที่ได้รับคำชมเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นและรู้สึกดีกับตัวเขาเอง

 

 

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ คือ การให้พวกเขาได้มีประสบการณ์ตรงและซึมซับการเรียนรู้ไปกับชีวิตประจำวัน  เพราะฉะนั้นเด็กๆ ที่ต้องการการกระตุ้นการเรียนรู้ในลักษณะนี้ จึงควรที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการพุดคุย ได้อ่านหนังสือบ่อยๆ มีการถามเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ต้องตอบคำถาม ชมเด็กๆ เมื่อเค้าทำกิจกรรมได้ดีและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เป็นบรรยากาศของความรัก ความห่วงใย โดยใช้กิจกรรมเกี่ยวกับภาษาเพื่อสื่อสารเป็นกิจกรรมในการกระตุ้นพัฒนาการของพวกเขา

 

 

คุณครูซาร่าห์ ชัตเทิลเวิร์ธ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)