Haijai.com


เด็กเล่นดินเล่นทรายที่โรงเรียนอนุบาลส่งผลดีต่อพัฒนาการ


 
เปิดอ่าน 5492

Q : ที่โรงเรียนอนุบาลของลูกมักที่จะชอบให้เด็กเล่นดิน เล่นทราย เล่นน้ำ แบบนี้จะส่งผลดีต่อพัฒนาการของลูกในด้านใดของลูกบ้างคะ

 

 

A : โดยธรรมชาติของเด็กๆ แล้ว เด็กๆ ทุกคนชอบที่จะเล่นเลอะเทอะ เพราะฉะนั้นทราย และน้ำ (ดิน โคลนและแป้งโดว์) คือ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับลูกๆ ของคุณแม่  สิ่งที่เด็กๆ เรียนรู้ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เรื่องประสาทสัมผัสกับผิวสัมผัสที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ อีกด้วย  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มทักษะที่จะนำไปสู่การฝึกเขียนหนังสือในอนาคต การขุดดิน ปั้นดิน ร่อนทรายและการเทเข้าเทออกล้วนแต่เป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือของเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกเขียนหนังสือต่อไป

 

 

นอกจากนี้ในขณะที่เด็กๆ เล่น เด็กๆ จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกการใช้อวัยวะให้สัมพันธ์กัน  รวมทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการคิดและการตั้งคำถามอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาความรู้และความเข้าใจในโลกที่เขาอาศัยอยู่นี้ด้วย

 

 

คุณครูซาร่าห์ ชัตเทิลเวิร์ธ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)