Haijai.com


สร้างสติปัญญาให้ลูก ได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์หรือไม่


 
เปิดอ่าน 2134

Q : การสร้างสติปัญญาที่ดีให้กับลูกสามารถที่จะสร้างได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์หรือไม่

 

 

A : การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของแม่ จะส่งผลต่อพัฒนาการของลูกแน่นอน  แม่ที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีจิตใจสงบ แจ่มใส ย่อมเป็นต้นทุนที่ดีต่อพัฒนาการของลูกในครรภ์ จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยได้ชี้แนะให้คุณแม่ดูแลเรื่องโภชนาการ  ดูแลเรื่องดนตรีเพราะคลื่นเสียงจะส่งผลต่อคลื่นสมองของทารกที่อยู่ในครรภ์ด้วย

 

 

แม่ที่ขาดสารอาหารหรือได้รับสารพิษก็จะมีผลเสียต่อพัฒนาการของเด็ก เท่าๆ กับปัญหาครอบครัวที่ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีความเครียดก็จะส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)