Haijai.com


ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยการถ่ายเทอร์โมกราฟี่


 
เปิดอ่าน 2743

การตรวจพบมะเร็งเต้านม ในระยะเริ่มต้นด้วยการถ่ายเทอร์โมกราฟี่

Thermographic Scaning for Early Stage of Breast Canner

 

 

มะเร็งเต้านมกลายเป็นภัยร้ายคุกคามประชากรโลกอยู่ในทุกวันนี้ เพราะที่จริงแล้วผู้ชายก็สามารถเป็นมะเร็งเต้านมได้ แต่น้อยกว่าเพศหญิงถึง 10 เท่า

 

 

เหตุผลหลักที่มะเร็งเต้านมกลายเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่ผู้หญิงยุคนี้ต้องหมั่นระวังและป้องกัน เนื่องมาจากพบว่าความเครียด อาหารการกิน มลพิษ และการใช้ชีวิตแตกต่างไปจากในอดีตมาก ในทางการแพทย์นั้นเชื่อว่า มีข้อสังเกตอยู่ 3 อย่าง ที่ทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงคือ

 

 

1.การที่เริ่มมีประจำเดือนในอายุเร็วกว่าปกติ

 

 

2.การที่หมดประจำเดือนในอายุช้ากว่าปกติ

 

 

3.การที่มีน้ำหนักตัวเกิน

(The China Study by Dr.Cambell)

 

 

ในปัจจุบันความเครียดและสารเคมีปนเปื้อนในอาหารมากมาย ทำให้มะเร็งเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุข ทำให้การดูแลและป้องกัน ทางด้านสุขภาพต้องเข้มงวดมากขึ้น

 

 

การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายเทอร์โมกราฟี่ คือ การตรวจร่างกายภายในเวลา 15 นาที ไม่มีรังสี ไม่ก่อความเจ็บปวดหรือการทำร้ายเนื้อเยื่อ ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration) จากสหรัฐอเมริกา

 

 

การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่องเทอร์โมกราฟี่นี้ ตรวจหาโดยตรวจจับความร้อน (Measures the Infrared Radiation) ที่มีการส่งผ่านจากพื้นผิวหนังของร่างกายมนุษย์ โดยระบบที่เราเรียกว่าระบบควบคุมอุณหภูมิ (Thermoregulation) ที่มีการส่งผ่านจากพื้นผิวหนังของร่างกายมนุษย์ โดยระบบที่เราเรียกว่าระบบควบคุมอุณหภูมิ (Thermoregulation) มีประโยชน์อย่างมากในการบ่งชี้ให้แพทย์ทราบถึงการก่อตัวของมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าสารชีวเคมีและเส้นลำเลียงเลือดรอบๆ บริเวณเนื้อเยื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อเยื่อมะเร็งจะมีความร้อน และการสร้างท่อส่งชีวเคมีสาร (Neo-Angiogenesis) สูงกว่าบริเวณอื่นๆ การที่ร่างกายส่งผ่านคลื่นความร้อนสูงผิดปกติในบริเวณหน้าอก สามารถเป็นสัญญาณเตือนให้แพทย์รู้ถึงความผิดปกติของเต้านม ซึ่งอาจจะเป็นการอักเสบ การติดเชื้อ ก้อนเนื้อ หรือมะเร็งก็เป็นได้ โด้ตรงอาศัยการวินิจฉํยโณคอื่นๆ ร่วมด้วยต่อไป

 

 

ประโยชน์ของการตรวจด้วยการถ่าย่เทอร์โมกราฟี่ ทำให้มีโอกาสสูงขึ้นในการตรวจพบโรคทางเต้านมมากว่าการตรวจด้วยตนเอง ด้วยการสังเกตของแพทย์ หรือเครื่อแมมโมแกรมเท่านั้น การถ่ายภาพเทอร์โมกราฟี่สามารถพบความผิดปกติของเต้านม ซึ่งอาจจะก่อให้กเกิดมะเร็งเต้านมซีสต์ก้อนเนื้อ การอักเสบหรือการไหลเวียนเลือดไม่คล่อง แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนในการรักษาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

 

 

การตรวจพบสิ่งผิดปกติในระยะแรกเริ่มเป็นสิ่งสำคัญ แต่การป้องกันก็สำคัญไม่แพ้กัน การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายเทอร์โมกราฟี่มีความละเอียดและถูกต้องแม่นยำประมาณ 90% จากการสำรวจบ่งชี้ว่า ผู้หญิง 1 ใน 8 คน จะสร้างเซลล์มะเร็งขึ้นมา การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายเทอร์โมกราฟี่มีความสามารถในการตรวจเจอจุดที่ผิดปกติในร่างกายหลายปี ก่อนที่สิ่งนั้นจะเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายที่เห็นในการตรวจทั่วไป เนื่องจากการตรวจด้วยเครื่องจับความร้อนสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ทำให้เรามีโอกาสเห็นความเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก่อนที่จะเป็นเนื้อร้าย

 

 

เนื้อร้ายจะใช้เวลา 7 ปีในการเจริญเติบโต 25 เท่า ถึงขนาดที่สามารถตรวจเจอด้วยการคลำหรือเครื่องแมมโมแกรมใน 90 วัน จะเกิดเซลล์ขึ้น 2 เซลล์ และในเวลา 5 ปี จะกลายเป็น 1,048,576 เซลล์ ซึ่งยังไม่สามารถพบได้ ด้วยการตรวจแมมโมแกรม การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายเทอร์โมกรมร่วมกับอัลตราซาวด์ควบคุ๋กัน สามารถช่วยในการพบสิ่งผิดปกติและมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มได้เป็นอย่างดี

 

 

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าผู้หญิง 1 ใน 8 คนจะพัฒนาเนื้อเยื่อบริเวณหน้าอกเป็นมะเร็งเต้านม เราจึงควรหาวิธีป้องกันและวินิจฉํยโรคตั้งแต่แรก ด้วยวิธที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง ถ้ามีการตรวจพบและรักษามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก การที่ผู้ป่วยจะเอาชนะโรคร้ายนี้และมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว

 

 

ดร.พล ภูผาวัฒนากิจ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติบำบัด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)