Haijai.com


อายตยะ 6 ในเด็กปฐมวัย อารมณ์มีสี


 
เปิดอ่าน 2432

อารมณ์มีสี

 

 

“ กิจกรรมเล่นสนุกที่มีการสอดแทรกไว้ด้วยสารประโยชน์ จะทำให้เด็กๆ ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการฝึกประสบการณ์ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ คุณพ่อคุณแม่สามารถนำเรื่องใกล้ตัวลูก หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นำมาปรับประยุกต์เล่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ”

 

 

เด็กเล็กๆ มีอารมณ์ชัดเจน และแสดงออกทางอารมณ์มาก เพราะขาดความเข้าใจ และการควบคุมอารมณ์ เพราะยังไม่ทราบถึงผลของการแสดงอารมณ์ต่างๆ ทั้งด้านดีและไม่ดี การสอนเรื่องคุมอารมณ์ด้วยการใช้เหตุผลอย่างเดียว ใช้ไม่ได้ผลกับเด็ก เพราะเด็กจะเข้าใจสิ่งที่เห็นด้วยตาได้มากกว่า

 

 

วัตถุประสงค์

 

 พัฒนาการรับรู้ด้านอารมณ์

 

 

 พัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์

 

 

สื่อ-อุปกรณ์

 

 ภาพคนที่แสดงอารมณ์ลักษณะต่างๆ

 

 

 ภาชนะสีขาว

 

 

 สีโปสเตอร์ สีดำ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว หรือจะเป็นสีน้ำก็ได้

 

 

 กระจกเงา

 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

 

1.ให้ลูกดูภาพคนที่มีอารมณ์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงสีกับอารมณ์นั้นๆ เช่น สีฟ้า สงบ สีเขียว อารมณ์ดี สีเหลือง สนใจ สีแดง ตื่นเต้น สีดำ เศร้า โกรธ เสียใจ เครียด

 

 

2.ละลายสีต่างๆ ลงในน้ำแยกถ้วยกัน ถามลูกว่าสีต่างๆ นั้น สวยหรือไม่ และค่อยหยดสีฟ้ารวมกับสีเขียว ถามว่าสียังสวยหรือไม่ อารมณ์ดีไหม

 

 

3.ผสมดีแดงกับฟ้า ถามลูกว่ายังสวยหรือไม่ อารมณ์ยีงดีไหม

 

 

4.ผสมสีดำลงในน้ำ 1 ถ้วยและผสมสีแดง สีเขียว สีฟ้าลงไป พูดให้เด็กฟังว่า คนอารมณืไม่ดี โกรธ ขุ่นมัว เครียด เหมือนน้ำสีดำผสมกับสีอะไรก็ไม่สวย ถึงแม้ว่าจะพยายามปกปิดว่าอารมณ์ดีด้วยสีอื่นๆ ความโกรธ ความเศร้าก็ยังเห็นอยู่ได้ คนในอารมณ์แบบนี้เรียนรู้ไม่ได้ดี คนก็ไม่อยากคุยด้วย

 

 

5.ให้เด็กเข้าใจประโยชน์ของการเห็นน้ำใส สีสวยว่าน่าจะหมายถึงการรักษาสภาพอารมณ์ให้สงบ สดชื่นมองโลกในแง่ดี และดีกับทุกคน หลีกเลี่ยงคนมีอารมณ์สีดำขุ่นมัว

 

 

6.หรืออาจจะลองให้ลูกได้แสดงอารมณ์ต่างๆ ผ่านกระจกเงาที่สะท้อนสีหน้าท่าทางต่างๆ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน แล้วให้ลูกบอกว่าสีหน้า หรืออารมณ์แบบไหนที่เราควรแสดงออกมา และไม่แสดงออกมา

 

 

ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ : เด็กมีพัฒนาการรับรู้ด้านอารมณ์ และสามารถควบคุมอารมรณ์ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

แหล่งที่มา คู่มืออายตยะ 6 ในเด็กปฐมวัย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)