Haijai.com


“สามัคคี” พลังสู่ความสำเร็จ


 
เปิดอ่าน 3213

“สามัคคี” พลังสู่ความสำเร็จ

 

 

คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “มนุษย์เราเกิดมาเพียงลำพัง และที่สำคัญเมื่อถึงวาระอันควรก็ต้องจากไปเพียงลำพังเหมือนตอนที่เราเกิดมาเช่นกัน” แต่กว่าจะถึงเวลานั้น ถ้าเราต้องใช้ชีวิตเพียงคนเดียวในครอบครัว หรือใช้ชีวิตในสังคมอย่างเดียวดาย คงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ไม่น้อยทีเดียวค่ะ

 

 

ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ หรือเจ้าตัวเล็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่โดดเดียวในสังคมยุคปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ และต้องการความสำเร็จที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้านนั้น พื้นฐานหนึ่งที่จะทำให้เจ้าตัวเล็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งต่อตัวเอง และต่อผู้อื่น คือ พื้นฐานที่ลูกจะต้องรู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุข และรู้จักทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนอื่นในรูปแบบของกลุ่มที่เต็มไปด้วยความสามัคคี ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ง่าย และทำให้ลูกมีโอกาสที่จะซึมซับทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยเริ่มต้นที่ครอบครัวค่ะ คนภายในครอบครัวเดียวกันย่อมมีแต่คนที่รัก และหวังดีต่อกันอย่างจริงใจ ซึ่งนั่นอาจจะเป็น เพราะคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ช่วยเกาะเกี่ยวสายใยของความรัก ความอบอุ่นที่ต้องการมอบแต่สิ่งดีดีให้แก่กันอย่างลึกซึ้ง

 

 

คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้ลูกไม่มุ่งหวังความสำเร็จเฉพาะส่วนตัวมากจนเกินไป จนเกิดลักษณะนิสัยที่ชอบความชิงดีชิงเด่น และแข่งขันกับเพื่อนด้วยอารมณ์ส่วนตัว จนทำให้หลงลืมความสำเร็จของคนในสังคมส่วนรวมไป ซึ่งหมายถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และเกิดขึ้นกับคนในสังคมส่วนรวมที่จะประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มด้วยการทำกิจกรรมง่ายๆ ภายในบ้านค่ะ โดยการแบ่งกันทำงานต่างๆ ภายในบ้านอย่างงานย่อยที่มีขั้นตอนในการทำงาน คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกงานบ้านอย่างงานเตรียมทำอาหารว่างง่ายๆ อย่าง แซนด์วิช แล้วให้ลูกเลือกทำหน้าที่ที่ลูกอยากทำ เพื่อให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมคนในบ้าน ทำให้ลูกรู้จักงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงฝึกทักษะการสื่อสาร และที่สำคัญ คือ ฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบ และเปิดใจให้กว้างขึ้นในการยอมรับผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นไปพร้อมกัน ซึ่งอาจแบ่งงานได้ดังนี้ค่ะ

 

 

1.วางแผนเลือกเมนูแซนด์วิชที่จะทำว่าจะทำแซนด์วิชรูปแบบไหน

 

 

2.ออกไปซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารตามงบประมาณที่ตั้งไว้

 

 

3.เตรียมส่วนประกอบ และลงมือทำแซนวิช

 

 

4.เก็บล้างในครัวให้สะอาด

 

 

5.จัดโต๊ะ และเสิร์ฟอาหาร

 

 

6.ทำความสะอาดจาน และเช็ดโต๊ะ พร้อมจัดวางโต๊ะให้เข้าที่

 

 

โดยขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนหลังจากแบ่งหน้าที่กันแล้ว ทุกขั้นตอนเราสามารถช่วยเหลือกันได้ไม่จำเป็นต้องทำงานแต่ละอย่างเพียงลำพังค่ะ ซึ่งการทำงานที่เริ่มจากทีมของครอบครัวจะช่วยให้ลูก “รู้คุณค่าของตัวเอง มองเห็นคุณค่าของคนอื่น” นั่นคือ พื้นฐานของการทำงานเป็นกลุ่มที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จของคนในกลุ่มค่ะ

 

 

หากตัวเราประสบความสำเร็จอยู่เพียงลำพัง แต่สังคมส่วนรวมกับพ่ายแพ้ และไม่เจริญก้าวหน้า ตัวเราเองจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขในสังคมที่พ่ายแพ้แห่งนี้ได้หรือไม่ ถึงแม้หนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกับผู้อื่นอาจจะไม่รวดเร็วนัก แต่ทว่ามั่นคง และแข็งแรงเปรียบดั่งกิ่งต้นไทรที่เกาะเกี่ยวกันจากกิ่งก้านเล็กๆ จนกลายเป็นเถาวัลย์ที่เหนียวแน่นและไม่ขาดลงอย่างง่ายดาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นสอนให้ลูกเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มได้ง่ายๆ โดยเริ่มต้นที่กิจกรรมที่สามารถช่วยกันทำภายในบ้านค่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)