Haijai.com


สุขภาพดี หนูทำได้


 
เปิดอ่าน 2034

สุขภาพดี หนูทำได้

 

 

สุขภาพเป็นต้นทุนสำคัญของชีวิตทุกคนควรใส่ใจ พ่อแม่จึงควรปลูกฝังลูกให้รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มจากวิธีง่ายๆ ดังนี้

 

 

 การล้างมือ โดยธรรมชาติ เด็กๆ มักซุกซน วิ่งเล่น ปีนป่ายไปทั่ว มีโอกาสที่มือจะสัมผัสกับเชื้อโรคและสิ่งสกปรกสูง เราจึงควรสอนให้เด็กล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนหยิบอาหารเข้าปาก

 

 

 การแป้งฟัน เด็กบางคนไม่ชอบแปรงฟัน บ้างก็แปรงแค่ตอนเช้าเพียงครั้งเดียว พ่อแม่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้มาก โดยชวนเด็กๆ มาแปรงฟันพร้อมกันทั้งตอนเช้าและก่อนเข้านอน เพราะเด็กอยู่ในวัยเรียนรู้ เมื่อเห็นพ่อแม่ทำอะไรก็มักจะทำตาม ด้วยวิธีนี้ นอกจากเด็กจะได้เรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกหลักแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมความผูกพันในครอบครัวอีกด้วย

 

 

 การใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากเวลาไอหรือจาม นอกจากจะสอนให้เด็กๆ รู้จักป้องกันตัวเองจากเชื้อโรครอบตัวแล้ว พ่อแม่ควรสอนเด็กๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนรอบข้างด้วย โดยการใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากทุกครั้งเวลาไอหรือจาม และใช้ช้อนกลางเสมอเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน

 

 

เริ่มบ่มเพราะนิสัยรักสุขภาพตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปของลูกหลานกันนะคะ

 

 

พญ.อรุณกมล พัฒนสิริเจริญ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)