Haijai.com


โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งทรวงอก


 
เปิดอ่าน 6562

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งทรวงอก

 

 

ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้งเป็นประจำ หลังหมดประจำเดือน 7 วัน หากพบก้อนหรือสิ่งผิดปกติใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

 

 

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในหญิงไทย เป็นที่สองรองจากมะเร็งปากมดลูก โรคนี้ มักเกิดในเพศหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป และพบมากในหญิงที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรน้อย บางครั้งอาจจะพบได้ในเพศหญิงอายุน้อย หรือเพศชายอายุน้อย ก็อาจเป็นได้ แต่พบได้น้อย สาเหตุการณ์เกิดโรคมะเร็งเต้านมนั้น ยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ตำแหน่งการเกิดของมะเร็งเต้านม มักเป็นส่วนบน ด้านนอกของเต้านมมากกว่าส่วนอื่น โรคมะเร็งเต้านม เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านม มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อร้าย ซึ่งอาจจะเกิดเป็นมะเร็งเต้านมที่เกิดกับท่อน้ำนม หรือมะเร็งเต้านมที่เกิดกับต่อมน้ำนม

 

 

อาการของมะเร็งเต้านมมีดังนี้

 

 คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือรักแร้

 

 มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเต้านม

 

 มีน้ำไหลออกจากหัวนม

 

 หัวนมถูกถึงรั้ง

 

 ผิวของเต้านมจะเหมือนเปลือกส้ม

 

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมนั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่การปฏิบัติตัวที่ดี จะลดการเกิดมะเร็งเต้านมได้อย่างแน่นอน เช่น ลดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ลดอาหารไขมัน รับประทานอาหารผักหรือผลไม้ ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที งดบุหรี่ สุรา และหลีกเลี่ยงยาเสพติด

 

 

การตรวจคลำก้อนมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 

ลักษณะอาการของมะเร็งเต้านม ตามลำดับความรุนแรง

 

 คลำพบก้อนเล็กๆ ขึ้นที่เต้านม ส่วนมากจะไม่มีอาการเจ็บปวด

 

 ก้อนจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เต้านมมีลักษณะผิดไป อาจทำให้เต้านมใหญ่ขึ้น หรือเต้านมแข็ง หรือหดตัวเล็กลงได้

 

 ผิวหนังบริเวณเต้านม มีลักษณะหยาบและขรุขระ บางรายเมื่อบีบบริเวณหัวนม จะมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลซึมออกมา

 

 บริเวณที่พบการแพร่กระจายได้เร็วและบ่อยที่สุด ได้แก่ ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ เมื่อเป็นมากแล้ว เนื้อมะเร็งบางส่วนจะเน่าตาย

 

 

ข้อควรรู้เพื่อหลีกเลี่ยงมะเร็งเต้านม

 

 ควรตรวจเต้านมด้วยตนเอง เดือนละครั้งเป็นประจำ หลังหมดประจำเดือน 7 วัน หากพบก้อนหรือสิ่งผิดปกติใดๆ ควรรีบปรึกษา แพทย์โดยเร็ว

 

 การตรวจพบและรักษามะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะมีโอกาสหายขาดได้

 

 ให้ความร่วมมือในการรักษา อย่าหลงเชื่อและเสียเวลาไปกับการรักษาโรคมะเร็งด้วย วิธีการอื่นๆ

 

 พึงระลึกเสมอว่า มะเร็งเต้านม ถ้าได้รับการรักษาในระยะเริ่มต้นได้เร็วเท่าไร ความหวังที่โรคจะหายขาดก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

 

 การตรวจโดยเอ็กซเรย์เต้านม ช่วยให้พบความผิดปกติ หรือก้อนมะเร็งได้ในระยะเริ่มแรก

 

 

งานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า อัตราการเป็นมะเร็งทรวงอก และมะเร็งต่อมลูกหมากมีมากในกลุ่มคนที่ทำงานในช่วงตอนกลางคืน

 

 

การรักษามะเร็งเต้านม

 

 การรักษานั้น อาจทำโดยการผ่าตัด การบำบัดทางรักสี และการใช้ยาสังเคราะห์บางประเภท ทั้งนี้อาจจะให้การรักษา โดยวิธีการเดียวหรือร่วมกันไปก็ได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)