Haijai.com


โรคความดันโลหิตสูง เพชฌฆาตเงียบที่ต้องระวัง


 
เปิดอ่าน 3322

โรคความดันโลหิตสูง เพชฌฆาตเงียบที่ต้องระวัง

 

 

โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะมีความดันโลหิตวัดได้สูงตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอท ขึ้นไป ทั้งนี้ ความดันโลหิตปกติ คือ 90-119/60-79 มม.ปรอท

 

 

สาเหตุของความดันโหลิตสูง

 

อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

 

 

1.พวกที่หาสาเหตุได้ เช่น จากโรคไตอักเสบเส้นเลือดแดงตีบ พิษแห่งครรภ์ เป็นต้น

 

 

2.พวกที่หาสาเหตุไม่พบ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนมากมักจะเป็นชนิดนี้

 

 

ปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง

 

 อายุ (มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 35ปี)

 

 

 กรรมพันธุ์ พบประมาณ 30-40%

 

 

 น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน

 

 

 ความเครียด ความวิตกกังวล

 

 

 การเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือด

 

 

 โรคไต และโรคต่อมไร้ท่อต่างๆ

 

 

 ภาวะครรภ์เป็นพิษ

 

 

 โรคเส้นเลือดอักเสบ

 

 

โรคความดันโลหิตสูง หรือแพทย์บางท่านเรียกว่า ภาวะความดันโหลิตสูง (Hypertension หรือ High blood pressure) เป็นโรคพบได้บ่อยมากอีกโรคหนึ่งในผู้ใหญ่ พบได้สูงถึง ประมาณ 25-30% ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด โดยพบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิง และพบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุ ในบางประเทศพบโรคนี้ได้สูงถึง 50% ของผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนในเด็กพบโรคนี้ได้เช่นกัน แต่พบได้น้อยกว่าในผู้ใหญ่มาก

 

 

อาการของโรคความดันโลหิตสูง

 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ อาจตรวจพบโดยการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นแล้วแพทย์วัดความดันของเลือดสูงกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท แต่ในบางรายอาจมีอาการมึนงง ตาพร่ามัว ปวดศีรษะตรงท้ายทอย มักจะปวดตอนตื่นนอน เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย

 

 

โดยเฉพาะถ้าค่าความดันโลหิตตัวล่างมากกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท จะเกิดอาการแทรกซ้อน ดังนี้

 

1.สายตาเสื่อมอย่างรวดเร็วหรือตาบอด

 

 

2.อาการทางสมอง หลอดเลือดในสมองตีบหรือแตก มีอากรปวดศีระอย่างรุนแรง อาจชักหรือไม่รู้สึกตัวและอาจเป็นอัมพาตได้ง่าย

 

 

3.หัวใจล้มเหลว

 

 

4.ไตพิการหรือไตอักเสบ เกิดอาการบวมตามตัว

 

 

5.ในระยะยาวเพิ่มอัตราการเป็นโรคหัวใจ เส้นเลือดหัวใจอุดตัน อัมพาตไตวาย เมื่อเทียบกับผู้มีความดันโลหิตต่ำกว่า 140/90 อย่างชัดเจน

 

 

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

 

แนะนำให้ผู้ป่วยทุกรายที่มีความดันโลหิตสูงเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอทอย่างต่อเนื่อง ควรได้รับยาลดความดันร่วมไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เช่น

 

 

1.การรับประทานยา ต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอ

 

 

2.การควบคุอาหาร

 

 

2.1.จำกัดอาหารที่มีโซเดียมสูงหรืออาหารที่ใส่เกลือมากๆ เช่น อาหารทะเล อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง อาหารรมควัน เนยแข็ง ฯลฯ

 

 

2.2.คุมน้ำหนักให้พอดี จำกัดอาหารที่มีผลต่อน้ำหนักตัว

 

 

3.ออกกำลังกาย โดยเริ่มจากทีละน้อย แล้วค่อยเพิ่มขึ้นจนถึง 30-40 นาทีต่อวัน ทำอย่างสม่ำเสมอ และไม่ออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมาก เช่น ยกน้ำหนัก ชักเย่อ เป็นต้น

 

 

4.ผ่อนคลายความเครียด ซึ่งกระทำได้หลายวิธี ได้แก่ การฟังธรรม นั่งสมาธิ ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ ร้องเพลง เล่นกีฬา ฯลฯ

 

 

5.พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)