Haijai.com


ชายสุขภาพดี ชอบหญิงหน้าหวาน


 
เปิดอ่าน 3540

ชายสุขภาพดี ชอบหญิงหน้าหวาน

 

 

จากการศึกษาระดับนานาชาติพบว่า ผู้ชายจากประเทศที่มีสุขภาพดีมักชอบหญิงที่หน้าหวานเป็นอิสตรีมากกว่าชายในประเทศที่มีสุขภาพไม่ดี ในบรรดาประเทศที่เขาสำรวจ ชายญี่ปุ่นชอบหญิงหน้าหวานละมุนมากที่สุด ส่วนชายเนปาลชอบน้อยที่สุด ทีมนักวิจัยซึ่งนำโดย เออร์ซูลา มาร์ซินคาวสกา นักชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยเตอร์กูในฟินแลนด์ ชี้ว่าวัฒนาการอาจจะทำให้ผู้ชายในสิ่งแวดล้อมที่ยากลำบากเลือกคู่ที่มีลักษณะอิสตรีน้อยกว่า แต่มีความบึกบึนมากกว่าเพื่อความอยู่รอด

 

 

การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารอังกฤษชื่อ Biololgy Letters นักวิจัยส่งแบบสอบถามชายแท้จำนวน 1,972 คน จาก 28 ประเทศ ให้เลือกภาพใบหน้าที่สวยกว่าของผู้หญิงในแต่ละคู่ของภาพถ่าย 20 คู่ แต่ละคู่ของภาพเป็นหน้าของหญิงคนเดียวกัน แต่ภาพหนึ่งได้ถูกแต่งแต้มตัดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีลักษณะอิสตรีมากขึ้น (เช่น ตาโต ริมฝีปากอิ่ม กราไม่เหลี่ยม เนินคิ้วไม่ปูด) หรือลักษณะบึกบึนของบุรุษมากขึ้น แม้ว่าโดยทั่ไปผู้ชายแท้จะชอบหน้าหวาน แต่มีความโน้มเอียงที่แตกต่างกันชัดระหว่างประเทศ โดยทั่วไปชายจากประเทศที่มี “ดัชนีสุขภาพแห่งชาติ” ดี ชอบหน้าตาหวานแบบอิสตรีมากกว่า

 

 

“ดัชนีสุขภาพแห่งชาติ” ประกอบด้วยปัจจัย 8 อย่าง คือ อัตราตายของผู้ใหญ่ อัตราตายของเด็กน้อยกว่า 5 ปี อัตราตายของทารก อัตราตายของเด็กแรกเกิด อัตราตายของมารดา อายุพยากรณ์ตอนคลอด อายุพยากรณ์ของคนสุขภาพดี และจำนวนปีที่สูญเสียไป เนื่องจากโรคติดต่อ

 

 

นักวิจัยกล่าวว่าระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชาย) อาจจะมีบทบาทในความสัมพันธ์นี้ เนื่องจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ชายที่มีฮอร์โมนเพศชายต่ำมักจะไม่เลือกหญิงหน้าหวาน และชายที่เติบโตมาในประเทศที่มีดัชนีสุขภาพแห่งชาติต่ำ มักจะมีฮอร์โมนเพศชายต่ำ

 

 

ผลของการศึกษานี้ค้านกับสมมติฐานที่ว่า ชายในประเทศที่สุขภาพไม่ดีมีความรู้สึกในจิตใจใต้สำนึกที่จะชอบหญิงที่เป็นอิสตรี ซึ่งหมายถึงการมีลูกดกและพันธุกรรมดี ซึ่งอาจจะเพิ่มโอกาสที่เขาจะมีลูกที่ดี ผลการวิจัยนี้อาจจะช่วยให้นักโฆษณาทำงานได้ผลดีมากขึ้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)