Haijai.com


แพทย์เตือนซื้อยารับประทานเองเสี่ยงเป็นโรคไต


 
เปิดอ่าน 1830

แพทย์เตือนซื้อยารับประทานเองเสี่ยงเป็นโรคไต

 

 

รศ.นพ.ทวี  ศิริวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีผู้ป่วยโรคไตมากที่สุดในประเทศมีจำนวนกว่า 1.2 ล้านคน   สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้ป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น เกิดจากการซื้อยาชุดมารับประทานเอง ซึ่งจะเป็นยาที่อันตรายต่อไต   นอกจากนี้ยังรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง และโรคเก๊าท์ ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งการให้ความรู้ และความเข้าใจให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายของโรคไตเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากเป็นโรคไตทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ซึ่งการเตือนให้ประชาชนหมั่นออกกำลังกาย และรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ และที่สำคัญการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องของร่างกายจะช่วยป้องกันตัวเองจากโรคไตเสื่อมอีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)