Haijai.com


Teething Fever เป็นไข้ เพราะฟันขึ้นจริงหรือ


 
เปิดอ่าน 3111
 

Teething Fever เป็นไข้ เพราะฟันขึ้นจริงหรือ?

 

 

บางครั้งความเชื่อนี้ก็เป็นความจริงค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณตีความคำว่าเป็นไข้ ไว้อย่างไร การศึกษาหนึ่งในวารสารการแพทย์ของอเมริกัน เมื่อปีค.ศ. 2000 ได้ติดตามเจ้าตัวเล็ก 125 คน ที่อยู่ในวัยที่กำลังมีฟันขึ้น โดยวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจดูฟัน ทุกๆ 2 วัน พบว่าอุณหภูมิร่างกายของเจ้าตัวเล็กนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้งานวิจัยในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวัดอุณหภูมิร่างกายของหนูน้อยในวันที่พบว่ามีฟันขึ้น และ 5 วันหลังจากนั้น กลับไม่พบว่าหนูน้อยมีไข้แต่อย่างใด

 

 

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจฟันธงลงไปชัดว่าๆ เด็กทุกคนจะมีไข้ในขณะที่ฟันกำลังขึ้น และการที่ฟันขึ้นนั้นก็ไม่น่าจะทำให้ร่างกายของเจ้าตัวเล็กมีอาการผิดปกติมากไปกว่าอุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอาจมีอาการถ่ายท้องด้วยในบางครั้ง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)