Haijai.com


วิธีแก้ไขความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองและคนอื่น


 
เปิดอ่าน 8604

วิธีแก้ไขความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองและคนอื่น

 

 

ความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับเหตุผลหรือข้อเท็จจริงใดๆ บางคนเป็นคนดีและแสดงท่าทางดีกับเราด้วย แต่เรากลับรู้สึกเกลียดและอิจฉาเขาก็มี รู้ก็รู้อยู่ว่าไม่ดี แต่ก็รู้สึกอย่างนั้น ความรู้สึกที่ไม่ดีนี้บางทีก็เกิดกับตัวเองด้วย ทั้งๆ ที่ควรจะรู้สึกดีๆ กับตัวเองแต่ก็ทำไม่ได้

 

 

ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์และตัวเองนี้ มักเป็นความรู้สึกอีกขั้วหนึ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกดีๆ เช่น

 

 

 แทนที่จะรักตัวเองและคนอื่น กลับกลายเป็น เกลียด

 

 

 แทนที่จะช่วยเหลือตัวเองและคนอื่น กลับกลายเป็น ดูดาย

 

 

 แทนที่จะผูกพันกับตัวเองและคนอื่น กลับกลายเป็น แค้น, รังเกียจ

 

 

 แทนที่จะสุขกับตัวเองและคนอื่น กลับกลายเป็น ทุกข์

 

 

 แทนที่จะสดชื่นกับตัวเองและคนอื่น กลับกลายเป็น ห่อเหี่ยว

 

 

 แทนที่จะมีหวังกับตัวเองและคนอื่น กลับกลายเป็น หมดหวัง

 

 

 แทนที่จะสนุกกับตัวเองและคนอื่น กลับกลายเป็น เซ็ง ซังกะตาย

 

 

 แทนที่จะอบอุ่นกับตัวเองและคนอื่น กลับกลายเป็น เหงา ฯลฯ

 

 

ความรู้สึกที่ไม่ดีในช่วงนั้นเกิดจาก

 

1.เป็นส่วนของจิตใต้สำนึกที่ไม่ดีที่เราเก็บไว้โผล่ขึ้นมาให้รู้สึกและมองเห็น เหมือนเป็นตะกอนของความขุ่นของอารมณ์ที่เก็บไว้โผล่ขึ้นมา โดยที่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมก็ปกติดี

 

 

2.เป็นช่วงที่มีสัญชาตญาณของการทำลาย (Death Instinct) สูง มองเหตุการณ์หรือบุคคลในแง่ของการอยากทำลายมากกว่าสร้างสรรค์

 

 

3.เกิดภาวะหมดความหวังในชีวิต (Hopeless) ด้วยสาเหตุต่างๆ

 

 

4.อยู่ในภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ดีหรือเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิต เช่น อกหักถูกคนรักทอดทิ้ง เป็นหนี้ ถูกด่าว่า ถูกดูถูก ทำให้เกิดการสูญเสียอีโก้อย่างมาก

 

 

5.อยู่ในภาวะเครียด (Stress) ซึ่งในภาวะนี้จะทำให้ขาดความรักตัวเองและเพื่อนมนุษย์ ขาดปัญญาและขาดพลังงาน

 

 

6.เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่มองโลกทางด้านลบ (-) (Pessimistic Personality) ชอบวิเคราะห์ จับผิด โทษคนอื่นและตัวเอง ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นและตัวเองได้ง่าย

 

 

ข้อแนะนำเพื่อแก้ไขในความรู้สึกที่ไม่ดี

 

ผมเคยแนะนำไปหลายๆ คน มักได้ผลดีคือ

 

 

1.ให้นั่งบนเก้าอี้สบายๆ ตั้งตัวตรง ไม่ต้องเกร็ง หลับตา ให้หายใจเข้าออกให้เต็มปอดลึกๆ ช้าๆ 3 ครั้ง ให้พุ่งความสนใจอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกผ่านรูจมูก ให้พูดเบาๆ กับตัวเองไปด้วยว่า หายใจเข้า...หายใจออกๆๆ ในระหว่างหายใจเข้า-ออก ถ้ายังนึกถึงสิ่งอื่นๆ อยู่อีก ให้หายใจเข้า ออกให้ลึกๆ ขึ้นอีก ความฟุ้งซ่านจะลดลง

 

 

2.หลังจากนั้นจิตใจจะสงบลงบ้าง ให้หายใจเข้าออกๆ ต่อไปแต่ให้เบาขึ้นและให้เปลี่ยนคำพูดกับตัวเองดังนี้

 

 

 เมื่อหายใจเข้า ให้พูดว่า ฉันคือความอ่อนโยน

 

 

 เมื่อหายใจออก ให้พูดว่า ฉันคือความรัก

 

 

ให้หายใจเข้าออกช้าๆ 5 ครั้งพร้อมพูดคำพูดดังกล่าว จะสังเกตเห็นว่าจิตใจของเราจะสงบและอ่อนโยนขึ้น เริ่มมีความสุขมากขึ้น รู้สึกตัวเองว่ามีความอ่อนโยน มีความรัก และกำลังจะให้ความอ่อนโยนและความรักแก่คนอื่นๆ ได้จริงๆ เราจะเริ่มลดความเกลียดชังตัวเองและคนอื่น ความรู้สึกไม่ดีจะลดลง ความรู้สึกดีๆ จะมีเพิ่มขึ้น

 

 

3.หลังจากนั้นให้กล่าวเบาๆ ว่า Yes, Yes, Yes 3 ครั้ง โดยมีทีท่าและน้ำเสียงแสดงความมั่นใจว่าเราจะคิดและเชื่ออย่างข้อ 1 และข้อ 2 ได้ เราจะรู้สึกสดชื่นและมั่นใจขึ้น

 

 

4.ให้หายใจเข้า-ออกต่อไป แล้วนึกถึงประโยคดังนี้

 

 

 ขอให้ข้าพเจ้า เป็นสุขๆ เถิด

 

 

 ขอให้ทุกคน เป็นสุขๆ เถิด

 

 

สลับไปมา 3 รอบ คุณจะรู้สึกดีขึ้นทั้งกับตัวเองและคนอื่น จนนึกแปลกใจว่าเราไม่น่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือกับคนอื่นเลย (ถ้ายังไม่ดีขึ้น เริ่มต้นใหม่จากข้อ 2-4 ได้อีก)

 

 

ผมเรียกวิธีการที่ผมคิดผสมผสานเองนี้ว่า “Modified Positive Meditation & Self Hypnosis” ลองทำดูซิ ทำทุกวันก็ดี เช้าหรือเย็นก็ได้ จะได้รู้สึกดีๆ กับตัวเองและคนอื่นๆ ทุกวันไงเล่า

 

 

ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)