Haijai.com


ลูกไม่ค่อยมีสมาธิ พอให้ลูกวาดภาพหรือทำงานศิลปะเขาจะชอบมาก


 
เปิดอ่าน 1859
 

Q : สังเกตดูว่าเวลาลูกอยู่ที่บ้านจะไม่ค่อยมีสมาธิกับการทำอะไรนานๆ เท่าไหร่นัก แต่พอให้ลูกวาดภาพหรือทำงานศิลปะเขาจะชอบมาก แบบนี้ถือว่าลูกผิดปกติหรือเปล่าคะ

 

 

A : เด็กๆ ทุกคนมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเด็กทุกๆ คนก็จะมีลักษณะของพัฒนาการและการเติบโตที่แตกต่างกัน มีความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกัน เด็กคนหนึ่งอาจจะชอบเล่นสร้างบ้าน แต่อีกคนหนึ่งอาจจะชอบเล่นทรายหรือเล่นน้ำ ถ้าลูกคุณแม่ชอบทำกิจกรรมศิลปะก็ควรที่จะสนับสนุนให้เขาทำกิจกรรมนี้ อยากให้คุณแม่ใช้ความสนใจของเขาในด้านศิลปะเป็นกิจกรรมในการพัฒนาสมาธิของเขาในการทำกิจกรรมด้านอื่นๆ เด็กหลายๆ คนที่ไม่สามารถจดจ่อหรือมีสมาธิได้ในทุกๆ ช่วงวัย ท่านผู้ปกครองไม่ได้แจ้งว่าน้องอายุเท่าไรแต่ถ้าอายุอยู่ในช่วงวัยเรียน อาจจะกล่าวได้ว่าสำหรับการทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามน้องน่าจะมีสมาธิกับกิจกรรมนั้นได้อย่างน้อย 10 นาที และเมื่อเค้าทำกิจกรรมนั้นๆ ได้ครบ 10 นาทีแล้ว ก็เป็นเวลาให้เขาได้ทำกิจกรรมที่เขาชอบหรืออยากทำเพื่อเป็นรางวัล เมื่อเขารู้สึกคุ้นเคยกับการใช้เวลา 10 นาทีในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นทีละเล็กทีละน้อย

 

 

คุณครูซาร่าห์ ชัตเทิลเวิร์ธ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)