Haijai.com


จุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับเด็กวัย 1 ขวบ


 
เปิดอ่าน 1798

การสื่อสาร ทักษะด้านภาษา ความสามารถด้านการอ่าน

 

 

สิ่งแวดล้อม และการกระตุ้นที่เหมาะสมในช่วง 1 ปีแรกของชีวิตมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวางพื้นฐานทางด้านทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านภาษา และความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ในช่วงสำคัญของชีวิต การสนับสนุนให้เด็กได้พูด ได้ยินเสียงต่างๆ ที่หลากหลาย ได้รับการพูดคุย หยอกเย้าเพื่อให้ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม แม้ว่าเด็กในวัยนี้จะยังไม่สามารถพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว แต่การที่เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้มีการพูด การได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดจากพ่อและแม่  ผู้ดูแล  เสียงเพลง ปัจจัยเหล่านี้เป็นการกระตุ้นพัฒนาการทักษะเรื่องของการได้ยิน ทักษะในการพูดอย่างเหมาะสม จะช่วยทำให้เด็กสามารถเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร และความสามารถด้านภาษา และการอ่าน การเขียนคะ

 

 

จุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับเด็กวัย 1 ขวบ

 

 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปตามธรรมชาติ แบบค่อยเป็นค่อยไป ทำอย่างสม่ำเสมอ ทุกที่ทุกเวลา โดยที่คำนึงถึงความพร้อมของเด็กเป็นสำคัญ เช่น ช่วงที่ลูกเพิ่งตื่นอนจะเป็นช่วงที่ลูกสามารถที่จะรับการกระตุ้นเรื่องของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากสมองของลูกได้รับการพักผ่อนมาอย่างเต็มที่ จึงทำให้พร้อมในการจดจำ และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มสมบูรณ์

 

 

 การสื่อสารที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเด็กนั้น พ่อแม่และผู้ดูแล ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความสนใจของเด็กเป็นปัจเจกบุคคล  คุณต้องเข้าใจว่า เด็กแต่ละคนมีความชอบ ความสนใจ หรือไม่สนใจในสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป พ่อแม่ไม่ควรที่จะเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นๆ

 

 

 การที่เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี และใกล้ชิดจากผู้ดูแล จะทำให้เด็กมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี

 

 

 พ่อแม่ต้องเข้าใจว่าเด็กในวัยนี้ไม่ได้ต้องการวัสดุ  หรืออุปกรณ์ รวมทั้งรูปแบบการสอนที่มีความพิเศษซับซ้อน หรือราคาแพงแต่อย่างไร เพียงแค่ขอให้คุณให้ความสำคัญ เข้าใจเด็กอย่างละเอียดและถ่องแท้เท่านั้นเอง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)