Haijai.com


ปัจจุบันเรามีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินหรือไม่


 
เปิดอ่าน 1442

Q : ปัจจุบันเรามีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินหรือไม่

 

 

A : สภาวะการขาดวิตามินในปัจจุบัน มักจะไม่ได้เกิดจากการขาดอาหาร แต่มักเกิดจากนิสัยการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ขาดความเข้าใจในการบริโภคอาหาร สังคมไทยในแต่ละวันนับวันก็จะมีความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตมากขึ้น การรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อ และมีสารอาหารครบทุกหมู่จึงเป็นเรื่องยากในบางคน โดยเฉพาะ การรับประทานอาหารตะวันตก เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ไก่ทอด เป็นต้น อาหารตะวันตกได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับคนไทย การรับประทานอาหารเหล่านี้ นอกจากจะทำให้ขาดวิตามินแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาทางโภชนาการตามมาด้วย เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน เพราะอาหารเหล่านี้จะประกอบด้วยโปรตีน แป้ง ไขมันและเกลือจำนวนมาก ซึ่งขาดสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับร่างกาย เช่น เส้นใยอาหาร วิตามิน เป็นต้น

 

 

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH (ภญ. ปฐมา เทพชัยศรี)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)