Haijai.com


วิตามินสำเร็จรูป จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้จริงหรือไม่


 
เปิดอ่าน 1343

Q : ถ้าเรากลัวว่าร่างกายของเราจะได้รับวิตามินไม่ครบหมู่ เราจำเป็นต้องรับประทานวิตามินสำเร็จรูปที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปหรือไม่ วิตามินเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้จริงหรือไม่

 

 

A : ร่างกายของคนเราแต่ละคนมีความต้องการวิตามินแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ เพศ น้ำหนัก ช่วงอายุ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ภาวะการตั้งครรภ์ เจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งสภาวะของอารมณ์ เช่น ความเครียด เป็นต้น ภาวะเหล่านี้อาจทำให้ร่างกายต้องการปริมาณวิตามินมากกว่าปกติ ถ้าเราอยู่ในภาวะปกติและรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเพียงก็ไม่จำเป็นต้องรับวิตามินเสริม ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณวิตามิน C ที่แนะนำต่อวันในผู้ที่มีภาวะปกติทั่วไปเพียงวันละ 60 mg ซึ่งปริมาณวิตามิน C ในผลไม้ทั่วๆ ไปโดยเฉพาะผลไม้ไทยก็พบปริมาณวิตามิน C มากกว่า 60 mg แล้ว เช่น ฝรั่งกลมสาลี่ ¼ ลูก (117mg) มะขามป้อม 10 ผล (90 mg) เงาะโรงเรียน 6 ผล (78 mg) มะละกอสุก 8 ชิ้น (75 mg)* เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากไม่ค่อยได้รับประทานอาหารหลากหลาย ก็อาจรับประทานวิตามินเสริมชนิดเม็ดได้บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด และปริมาณอาหารที่รับประทาน แต่ไม่ควรใช้ทดแทนตลอดไป หลักในการเลือกซื้อวิตามินเม็ดรับประทานควรเลือกซื้อวิตามินที่สกัดมาจากธรรมชาติ ซึ่งจะมีสารที่ช่วยทำให้วิตามินออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH (ภญ. ปฐมา เทพชัยศรี)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)