Haijai.com


วิตามินเสริม จำเป็นหรือไม่


 
เปิดอ่าน 1781

วิตามินเสริม จำเป็นหรือไม่

 

 

ในแต่ละปีมีผู้คนจำนวนมากมายทั่วโลกซื้อวิตามินเป็นมูลค่ามหาศาลมารับประทาน ด้วยความเชื่อที่ว่าวิตามินจะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง สามารถป้องกัน หรือรักษาโรคต่างๆ ได้ แล้วคุณเชื่อว่าวิตามินเหล่านี้ช่วยคุณได้จริงหรือ? เป็นที่ทราบกันดีว่าวิตามินเป็นสารอาหารจำพวกหนึ่งที่คนเราต้องการในปริมาณที่น้อยมากต่อวัน แต่ขาดไม่ได้ วิตามินเป็นสารที่ไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกายเหมือนกับอาหารจำพวกแป้ง โปรตีน หรือไขมัน วิตามินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ ทำให้น้ำย่อยในร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ผลก็คือช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ช่วยเปลี่ยนไขมันและคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงาน ช่วยเสริมสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อ และช่วยปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิตามินบางชนิดร่างกายสามารถสังเคราะห์มาใช้เองได้ แต่วิตามินบางชนิดร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้จำเป็นต้องได้รับจากภายนอก ซึ่งแหล่งที่สำคัญของวิตามินเหล่านี้จะได้มาจากอาหาร โดยแหล่งวิตามินที่ได้จากธรรมชาติเชื่อว่าจะเป็นแหล่งที่ดีที่สุด

 

 

Q : วิตามินต่างๆ ที่ร่างกายของคนทั่วๆ ไปต้องการมีอะไรบ้าง และร่างกายต้องการเท่าไหร่

 

 

A : โดยทั่วไปร่างกายคนเราต้องการวิตามินถึง 13 ชนิด เราสามารถแบ่งวิตามินออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆ คือ วิตามินที่ละลายในไขมัน และวิตามินที่ละลายในน้ำ สำหรับความต้องการของวิตามินแต่ละชนิดนั้น ตามข้อกำหนดของ Thai RDI (Thai Recommended Daily Intakes) ซึ่งเป็นปริมาณสารอาหารต่างๆ ที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ได้แนะนำปริมาณวิตามินที่คนไทยควรได้รับต่อวัน ดังนี้

 

 

สารอาหาร
ปริมาณที่แนะนำต่อวัน
(Thai RDI)
วิตามินที่ละลายในไขมัน
 
วิตามิน A
2,664 IU
วิตามิน D
200 IU
วิตามิน E
15  IU
วิตามิน K
80 mg*
วิตามินที่ละลายในน้ำ
 
วิตามิน B1 (Thiamin)
1.5 mg
วิตามิน B2 (Riboflavin)
1.7 mg
ไนอาซิน
20 mg
วิตามิน B6
2   mg
กรดโฟลิก
200  mg
กรดแพนโทเธนิค
6   mg
ไบโอติน
150 mg
วิตามิน B12
2 mg
วิตามิน C
60 mg

 

 

*หมายเหตุ 1000 mg = 1 mg

 

ปริมาณวิตามินที่แนะนำให้รับประทานต่อวันนี้เป็นปริมาณที่แนะนำให้คนปกติทั่วไปกิน เพื่อให้มีสุขภาพดีและไม่เกิดโทษ โดยทั่วไปจะมากกว่าปริมาณความต้องการที่น้อยที่สุดต่อวัน (ที่จะป้องกันอาการของโรคขาดวิตามินได้) ประมาณ 2-6 เท่า ซึ่งครอบคลุมความแตกต่างของแต่ละคนไว้แล้ว

 

 

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH (ภญ. ปฐมา เทพชัยศรี)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)