Haijai.com


ลูกตัวเล็ก เพราะนมแม่ใช่หรือไม่


 
เปิดอ่าน 2837

Q : ลูกตัวเล็ก เพราะนมแม่ใช่หรือไม่

 

 

A : การเจริญเติบโตของเด็กขึ้นอยู่กับพันธุกรรม อาหาร และสุขภาพของเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรกไม่ได้ทำให้น้ำหนักเด็กน้อย ปัจจุบันพบว่าเด็กที่กินนมแม่น้ำหนักขึ้นได้ดีมาก ข้อดีของการกินนมแม่ คือเด็กจะกินนมแม่ตามความต้องการ ต้องการมากก็กินมากต้องการน้อยก็กินน้อย ซึ่งกินจะน้อยหรือกินมากก็ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เด็กต้องการ เด็กจะรู้ด้วยตัวของเขาเอง น่าจะเรียกว่าเด็กกินนมแม่ไม่อ้วนจะดีกว่า ที่จริงแล้วเด็กกินนมแม่ไม่ได้ตัวเล็กแต่จะมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการดี และฉลาดมากกว่า  

 

 

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)