Haijai.com


ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายมีกลิ่นหอมก็ไม่ปลอดภัย


 
เปิดอ่าน 1744

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายมีกลิ่นหอมก็ไม่ปลอดภัย

 

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในเรื่องของความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ว่าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นฉุน หรือมีกลิ่นอ่อนมีความเป็นอันตรายน้อย หรือไม่อันตราย เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่มีกลิ่นฉุนหรือกลิ่นแรงซึ่งเกิดจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายดังกล่าวที่มีการเน้นย้ำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและละเลยที่จะระมัดระวังความเป็นอันตราย โดยการแสดงท่าทางสูดดมพร้อมคำที่สื่อให้รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์หอมน่าดมทั้งที่เป็นน้ำหอมสังเคราะห์ เช่น ดอกลาเวนเดอร์ ดอกลิลลี่ ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ เป็นต้น อาจมีบ้างที่ปรับปรุงกลิ่นด้วยน้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ เช่น กลิ่นจาก dlimonene ที่สกัดจากเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม หากผู้บริโภคสูดดมกลิ่นของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเข้าไปจะทำให้ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

 

 

หนังสือพิมพ์มติชน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)