Haijai.com


การผ่าตัดเลาะกระพุ้งแก้มอยากทราบว่ามีข้อเสียอย่างไร


 
เปิดอ่าน 4284

Q : ต้องการมีใบหน้าวีเชฟแต่ไม่อยากใช้วิธีการฉีดโบท็อกซ์ หากใช้การผ่าตัดเลาะกระพุ้งแก้ม จะเป็นการช่วยทำให้ใบหน้าวีเชฟได้แบบถาวร จึงอยากทราบว่ามีข้อเสียอื่นๆ หรือไม่อย่างไร

 

 

A : ผลเสียที่อาจมีก็คือ เป็นผลเสียจากการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดบริเวณพุ้งแก้ม หากไม่ชำนาญพลาดไปโดนท่อน้ำลาย หรือเส้นประสาท ก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ และก็เป็นเรื่องของการเกิดรอยบุ๋มบริเวณพุ้งแก้มได้ วิธีการป้องกัน คือ ต้องเลือกรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

 

 

นพ.วชิระ คุณาธาทร

แพทยศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)