Haijai.com


บรรเทาอาการท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ด้วยเมดิซินอล ชาร์โคล


 
เปิดอ่าน 8537

บรรเทาอาการท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ด้วยเมดิซินอล ชาร์โคล

 

 

ท้อเสียหรืออุจจาระร่วง หมายถึง การถ่ายอุจจาระมากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือดมากกว่า 1 ครั้ง โดยอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค เช่น บริโภคอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสหรือเชื้อปาราสิตปนเปื้อน หรืออาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่น เช่น ยาและสารพิษ

 

 

โดยปกติท้องเสียเฉียบพลันมักจะหายได้เองภายใน 7 วัน การรักษาเน้นไปที่การให้สารน้ำทดแทนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงควรประเมินความรุนแรงจากปริมาณการขาดน้ำ ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ

 

 

 ขาดน้ำน้อย (Mild dehydration) ระดับการสูญเสียน้ำร้อยละ 5 ของน้ำหนักตัว มักมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย กระหายน้ำ

 

 

 ขาดน้ำปานกลาง (Moderate dehydration) ระดับการสูญเสียน้ำร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว ผู้ป่วยจะรู้สึกอ่อนเพลียมากขึ้น กระหายน้ำ ลิ้นแห้ง ตาลึก ชีพจรเร็ว ความดันโลหิตต่ำ

 

 

 ขาดน้ำรุนแรง (Severe dehydration) ระดับการสูญเสียน้ำมากกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวจะอ่อนเพลียมาก ตาลึก ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตตก ซึมลงและหมดสติ

 

 

นอกจากนี้ยังร่วมกับการรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง ยาลดไข้ ใช้เมดิซินอล ชาร์โคลเพื่อดูดซับสารพิษ และการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารที่เป็นสาเหตุ ไม่แนะนำให้รับประทานยาหยุดถ่าย เนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคสะสมในลำไส้ ส่วนการรับประทานยาปฏิชีวนะควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

 

 

เมดิซินอล ชาร์โคล (Medicinal Charcoal) หรือผงถ่านทางการแพทย์

 

เป็นยาที่มีใช้มานานในต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี ในประเทศไทยก็มีการใช้ในทางการแพทย์ สำหรับรักษาอาการท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ใช้เพื่อดูดซับสารพิษ ช่วยให้ร่างกายกำจัดของเสียในระบบทางเดินอาหารได้เร็วขึ้น หลังจากรับประทานยานี้แล้ว ยาจะถูกขับออกมาทางอุจจาระพร้อมกับสารพิษ ทำให้อุจจาระมีสีดำ ผู้ป่วยสามารถเลือกรับประทานได้ เมื่อต้องการรักษาอาการท้องเสียระดับอ่อนหรือปานกลาง โดยมีข้อแนะนำในการใช้ ดังนี้

 

 

 รับประทานตอนท้องว่าง

 

 

 ถ้าต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อหรืออาหารอื่น ควรเว้นระยะห่าง 2 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เมดิซินอล ชาร์โคลไปดูดซึมยาดังกล่าว ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง

 

 

 ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์

 

 งดการรับประทานยาร่วมกับซอร์บิทอล (Sorbitol)

 

 

อย่างไรก็ตามหากมีอาการท้องเสีย ร่วมกับอาเจียนมากหรือมีไข้สูง และอาการไม่ดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโดยละเอียด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)