Haijai.com


วิ่งสู้ฟัด ลดโรคภัย


 
เปิดอ่าน 2766

วิ่งสู้ฟัด ลดโรคภัย

 

 

หลายๆ คนคงทราบถึงผลดีของการออกกำลังกายหนึ่งในการออกกำลังกายที่ง่ายๆ ไม่ต้องหาอุปกรณ์ยุ่งยากหรือใช้ทักษะที่มากมายคือ  การวิ่ง การวิ่งหรือการวิ่งเหยาะๆ (jogging) จะช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ ช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน และทำให้หัวใจแข็งแรงทั้งยังมีผลดีต่ออารมณ์และการนอนหลับ ดังที่งานวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์ได้เปรียบเทียบอารมณ์และการนอนหลับของวัยรุ่นอายุเฉลี่ย 18 ปี สองกลุ่มในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ได้แก่ กลุ่มที่วิ่งด้วยความแรงระดับปานกลางตอนเช้าเป็นเวลา 30 นาที ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิ่งตอนเช้าช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้น ทั้งการประเมินโดยผู้เข้าร่วมการศึกษาประเมินตนเอง และการตรวจวัดด้วยอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (sleep electroencephalographic device) นอกจากนี้วัยรุ่นกลุ่มที่วิ่งตอนเช้า ยังมีอารมณ์และสมาธิดีขึ้นด้วย

 

 

ถ้ารู้สึกว่าการวิ่งอาจจะยังดูเหนื่อยเกินไป อาจจะเริ่มต้นจากการเดิน ซึ่งก็ให้ผลดีไม่ต่างกัน นักวิจัยชาวอเมริกันได้เปรียบเทียบผลของการศึกษาไปข้างหน้า (cohort study) ของการวิ่ง (the national runner’s health study) และการเดิน (the national walkers’ health study) ซึ่งทั้ง 2 การศึกษาเกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน และมีระยะเวลาติดตามผลประมาณ 6.2 ปี ผลการเปรียบเทียบพบว่า การเดินและการวิ่งสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง และหลอดเลือดหัวใจได้ไม่แตกต่างกัน

 

 

การวิ่งจึงเป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามไม่ควรวิ่งอย่างหักโหม วิ่งด้วยความเร็วหรือระยะทางที่มากจนเกินไป เพราะการวิ่งอย่างนั้น แทนที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ กลับทำให้หัวใจได้รับบาดเจ็บมากขึ้น นอกจากนี้ ก่อนที่จะวิ่งหรือออกกำลังด้วยวิธีใดๆ ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป น้ำหนักเกินจากเกณฑ์ปกติ มีโรคเรื้อรัง หรือไม่สามารถออกกำลังกายติดต่อกันได้ เป็นระยะเวลานาน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)