Haijai.com


ถ้าให้ลูกดูดนมขวดแล้วจะไม่ยอมดูดนมแม่อีก ควรทำอย่างไรดี


 
เปิดอ่าน 2417
 

ถาม : คลอดลูกมาได้ 3 เดือนแล้ว และให้นมลูกเองมาตลอดค่ะ แต่ช่วงนี้บางวันต้องออกไปนอกบ้าน จะปั๊มนมเก็บไว้ให้ลูกดูดจากขวด แต่เคยอ่านคอลัมน์ของอาจารย์ที่บอกว่าลูกอาจมีภาวะสับสนหัวนม จึงกังวลว่าถ้าให้ลูกดูดนมขวดแล้วจะไม่ยอมดูดนมแม่อีก ควรทำอย่างไรดีค่ะ

 

 

ตอบ : คุณแม่ทำใจให้สบายได้เลยค่ะ คุณแม่ให้ลูกดูดนมตนเองมาตลอด 3 เดือน เชื่อว่าลูกได้ดูดนมแม่อย่างถูกต้องเต็มที่ และเคยชินกับการดูดนมแม่แล้ว ช่วงนี้ถ้าคุณแม่จำเป็นต้องไปทำงานหรือมีธุระก็ใช้นมแม่ที่บีบหรือปั๊มเก็บไว้ป้อนให้ลูกได้ โดยใช้วิธีการป้อนด้วยถ้วย ซึ่งทำได้ไม่ยาก หรือถ้าจำเป็นก็ให้ดูดจากขวดได้ ถ้าจะให้ดีควรฝึกลูกให้ชินกับการกินนมจากขวด ล่วงหน้าก่อนคุณแม่ไปทำงานประมาณ 2 สัปดาห์ ไม่ควรหยุดให้ลูกดูดนมจากเต้าทันทีทันใด จะทำให้ลูกร้องกวนไม่ยอมกินนมได้ และเมื่อคุณแม่กลับมาบ้าน ช่วงที่อยู่บ้านควรให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าโดยตลอด ถ้ามีน้ำนมเหลือหรือช่วงที่แม่ไปทำงานควรบีบน้ำนมแม่เก็บใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกทุกช่วงมื้อนมด้วย จะได้มีการสร้างน้ำนมตลอดเวลา ภาวะสับสนหัวนมมักเกิดได้ในช่วง 1 ½ - 2 เดือนแรก ก่อนที่ลูกจะได้ดูดนมแม่อย่างเต็มที่ เพราะวิธีการดูดนมแม่จะแตกต่างจากการดูดนมขวด ดูดนมขวดจะง่ายกกว่าทำให้เด็กที่ดูดนมขวดมาก่อน ไม่ยอมดูดนมแม่หรือที่เรียกว่าเกิดภาวะสับสนหัวนมขึ้นได้ ซึ่งถ้าเกิดปัญหานี้จะต้องใช้เวลาและความชำนาญในการแก้ปัญหาเพื่อให้ลูกกลับมาดูดนมแม่ใหม่

 

 

นมแม่ – รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)