Haijai.com


หอบหืดในเด็ก การรักษาโรคหอบหืด


 
เปิดอ่าน 3258

หอบหืดในเด็ก

 

 

โรคหอบหืด หรือ โรคหืด จัดเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะที่สำคัญคือ หลอดลมจะมีความไวต่อสิ่งกระตุ้น ต่างๆ มากกว่าปกติ ทำให้มีการอักเสบของหลอดลมอย่างต่อเนื่อง กล้ามเนื้อหลอดลมหดตัวอย่างรุนแรง หรือ เรียกว่า ภาวะตีบตันของหลอดลม ซึ่งสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติได้ด้วยยาขยายหลอดลม

 

 

รู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นหอบหืด

 

เนื่องจากเด็กๆ ไม่สามารถสื่อความหมาย หรือบอกถึง อาการหอบหายใจแน่น หรือเหนื่อยได้เหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้นคุณพ่อ คุณแม่ต้องสังเกตอาการต่างๆ เหล่านี้ เช่น

 

 ไอบ่อย หอบแน่นหน้าอก หายใจมีเสียงวี๊ด

 

 

 ระยะเวลาในการเป็นหวัด และไอจะนานกว่าเด็กปกติ

 

 

 ไอมากตอนกลางคืน เช้ามืด หรือตอนอากาศเย็นๆ

 

 

 ขณะออกกำลังกายจะไอมาก หรือเหนื่อยหอบเร็วกว่าเด็กทั่วไป

 

 

 อาการไอจะดีขึ้น เมื่อได้ยาขยายหลอดลม

 

 

อาการเหล่านี้จะบ่งบอกถึงภาวะตีบแคบของ หลอดลม และหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ ซึ่งปัจจัย หลักในการเป็นโรคหอบหืด มีดังนี้

 

 

 ปัจจัยภายใน คือ พันธุกรรม หากมีญาติสายตรง ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้องเป็นโรคหืด หรือเป็นโรค ภูมิแพ้ โอกาสที่จะเป็นก็สูงกว่าคนทั่วไป

 

 

 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น แมลงสาบ เศษโปรตีนจากสัตว์เลี้ยง ละอองเกสร เชื้อรา อาหารบางชนิด ฯลฯ

 

 

 สารระคายเคือง เช่น ควันบุหรี่ ควันรถ ก๊าซพิษต่างๆ เป็นต้น

 

 

ดังนั้นหากลูกน้อยของคุณมีอาการดังกล่าวในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่า ก็ควรพาลูกไปพบคุณหมอ จากนั้นคุณหมอก็จะทำการซักประวัติ อาการร่วม ความถี่ ความรุนแรง ผลกระทบต่อการเรียนหรือการทำงาน การตรวจร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพทางปอด (ในเด็กโต) การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือเจาะเลือด ประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว การได้รับควันบุหรี่รวมถึงสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการหอบหืด เพื่อให้การวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคหอบหืด และให้การรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

 

 

การรักษาโรคหอบหืด

 

 ให้ลูกหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ หรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการทำการทดสอบภูมิแพ้

 

 

 การใช้ยา ซึ่งมียาหลายชนิดทั้งในรูปแบบของยาพ่น ยากิน ยาฉีดวัคซีนภูมิแพ้ ซึ่งคุณหมอจะให้การรักษา ตามความรุนแรงของโรค

 

 

 ไปพบคุณหมอและติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง เพราะยาบางชนิดมีอันตรายได้ ถ้าใช้ต่อเนื่องนานเกินไป

 

 

 เนื่องจากหอบหืดเป็นโรคเรื้อรัง จึงต้องทำการ รักษาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของ คุณหมออย่างเคร่งครัด รวมทั้งกินยาหรือพ่นยาตาม คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอด้วย

 

 

พบว่าผู้ที่เป็นโรคหอบหืดตั้งแต่วัยเด็ก ครึ่งหนึ่งจะมีโอกาส หายเป็นปกติเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น (อายุประมาณ 10-18 ปี) หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ประกอบกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันและหลอดลมมีความแข็งแรงขึ้นจนสามารถหายได้เอง

 

 

โรคหอบหืดในเด็ก เป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อทั้งตัวเด็กเองและคนในครอบครัว ทำให้เด็กมีสุขภาพจิตไม่สมวัย เล่นกีฬาได้ไม่เต็มที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กควรได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก แพทย์หญิงสุกัลยา รัศมีสุนทรางกูล

กุมารแพทย์ โรงพยาบาลวิภาวดี

(Some images used under license from Shutterstock.com.)