Haijai.com


ทำไมถึงมีข้อห้ามไม่ให้แม่ท้องบริจาคเลือดคะ


 
เปิดอ่าน 12127
 

Q : ทำไมถึงมีข้อห้ามไม่ให้แม่ท้องบริจาคเลือดคะ แล้วหลังคลอดแล้วจะบริจาคได้ตอนไหนคะ

 

 

มารดาในขณะตั้งครรภ์จะมีภาวะโลหิตจางเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย ถ้าไปบริจาคเลือดอีกจะทำให้เกิดอาการโลหิตจางมากขึ้น หลังคลอดและหยุดให้น้ำนม และมีประจำเดือนมาตามปกติแล้ว ก็สามารถที่จะกลับไปบริจาคเลือดใหม่ได้ตามปกติ

 

 

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)