Haijai.com


อาหาร ปัจจัยหลักเพื่อการพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก


 
เปิดอ่าน 1875

อาหาร ปัจจัยหลักเพื่อการพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก

 

 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลทั้งในด้านส่งเสริมและควบคุมพัฒนาการของสมองสามารถแบ่งออกได้ 3 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและอาหาร โดย 2 ปัจจัยแรกนั้นเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่อาหารเป็นปัจจัยเดียวที่เราสามารถควบคุมได้มากที่สุด ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ความรู้ทางโภชนาการของเรากว้างขวางขึ้น ทำให้ทราบว่าสำหรับเจ้าตัวเล็กแล้วอาหารมีบทบาท ในการกระตุ้นพัฒนาการของสมองและยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม สติปัญญา และความเฉลียวฉลาดของเด็กเป็นอย่างมาก เราลองมาดูกันค่ะว่า ถ้าเราต้องการให้สมองของเจ้าตัวเล็กพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ้าตัวเล็กต้องได้รับสารอาหารอะไรบ้าง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)