Haijai.com


สมอง การเติบโตและการพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก


 
เปิดอ่าน 2375

สมอง การเติบโตและการพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก

 

 

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสมองของเจ้าตัวเล็กจะเริ่มมีพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในช่วงก่อนการคลอดนั้นสมองจะพัฒนาเพื่อใช้ในกิจกรรมพื้นฐานของการดำรงชีวิต เช่น การควบคุมการเต้นของหัวใจ การขับถ่าย เป็นต้น ในช่วงนี้สมองจะรับรู้ว่ามีอวัยวะต่างๆ เกิดขึ้นและจะทำหน้าที่ส่งเส้นประสาทไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เหล่านั้น ทำให้อวัยวะนั้นๆ เกิดการรับความรู้สึก เส้นประสาทจะไปควบคุมการเคลื่อนไหว และการทำงานของกล้ามเนื้อ ดังนั้นหากพัฒนาการของสมองเกิดล้มเหลว อวัยวะส่วนนั้นก็จะหายไปหรือไม่มีพัฒนาการใดๆ เลย โดยทั่วไปแล้วเซลล์สมองกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาจนเสร็จ ก่อนที่เจ้าตัวเล็กจะคลอดออกมาดูโลกเสียอีกค่ะ

 

 

หลังจากนั้นเซลล์สมองที่จะได้รับการพัฒนาและเจริญเติบโตมากขึ้น คือ เซลล์ประสาท การเติบโตของเซลล์ประสาทสมองจะแตกต่างจาเซลล์อื่นของร่างกาย ตรงที่ว่าเซลล์อื่นๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบได้กับก้อนอิฐในเวลาที่เราสร้างตึก เพียงแต่เราเอาไปรวมกันเป็นบล็อกๆ ให้เป็นโครงสร้างเท่านั้น แต่เซลล์ประสาทของสมองเป็นเหมือนวงจรไฟฟ้า วงจรคอมพิวเตอร์ ที่อยู่นิ่งๆ ไม่ได้ พอมันสร้างเซลล์ประสาทขึ้นมากแล้วมันก็จะยื่นส่วนของเซลล์ออกไปหาเซลล์อื่นๆ ที่จะเกาะสัมผัสกันเป็นวงจร นั่นคือมันจะค่อยๆ งอกกิ่งก้านสาขาออกไปหากกล้ามเนื้อ เพื่อที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนั้น หรือไปสัมผัสกับเซลล์ประสาทอื่นๆ เพื่อส่งกระแสความคิดเชื่อมโยงความคิดต่างๆ ให้เกิดขึ้น

 

 

ในสมองของคนเราประกอบด้วยเซลล์ประมาณหนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์ และทั้งหนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์นี้ยังส่งส่วนยื่นไปสัมผัสกับเซลล์อื่นๆ อีกไม่น้อยกว่า หมื่นตัว ดังนั้นความสามารถที่สมองจะส่งความคิดต่อกัน เก็บความทรงจำ สื่อสารเป็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมหาศาลและมหัศจรรย์ คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตเห็นความมหัศจรรย์ของสมองได้จากพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กของเราเองค่ะ เคยสังเกตไหมคะว่าทำไมเด็กอายุ 4 เดือนกับเด็ก 2 ขวบ ถึงทำอะไรได้แตกต่างกันอย่างน่าอัศจรรย์ใจ เด็ก 4 เดือน ยังไม่รู้ศัพท์สักคำ แต่เด็ก 2 ขวบ จะสามารถจดจำศัพท์ต่างๆ ได้อย่างน้อยประมาณ 300-400 คำ นั่นก็เพราะการเจริญเติบโตของสมองนั้นเองค่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)