Haijai.com


ทานยาพาราเซตามอลที่ถูกวิธีควรทานอย่างไรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อตับ


 
เปิดอ่าน 1851

Q : การรับประทานยาพาราเซตามอล ที่ถูกวิธีควรทานอย่างไรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อตับ

 

 

A : ยาพาราเซตามอล โดยปกติจะถูกทำลายที่ตับ ก่อนถูกขจัดออกจากร่างกาย การให้ยาที่ถูกต้องคือให้ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีไข้ตัวร้อน หรือมีอาการปวด โดยยาจะออกฤทธิ์ภายหลังรับประทานยาประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่ควรให้ยาเกิน 5 ครั้ง/ วัน และการใช้ยาไม่ควรทานติดต่อกันเกิน 5 วัน หากให้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

 

 

สำหรับขนาดยาที่เหมาะสมคือ 10-15 มก. /น้ำหนักตัว (กก.)/ ครั้ง หรือประมาณ 4 กรัม/วัน ในผู้ใหญ่ (ขนาด 500 มก.จำนวน 8 เม็ด) และขนาดยาที่เป็นพิษคือ ทานมากกว่า 150 มก. / น้ำหนักตัว (กก.)/ วัน (ขนาด 500 มก.จำนวน 15-20เม็ด) ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะตับวายได้

 

 

ภญ. ณัฐกานต์ ปาริชาติกานนท์

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH

(Some images used under license from Shutterstock.com.)